Siirry sisältöön

Referenssi

Jätehuollon erityiskoulutus tehosti Keudan kierrätystä

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Jätehuollon erityiskoulutus tehosti Keudan kierrätystä</span>


Oppilaitos Keudassa koulutetaan muiden muassa ravintola-, luonnonvara-, media-, rakennus-, sote- sekä kauneudenhoitoalan ammattilaisia. Ei siis ihme, että syntyvä jäte on moninaista: hiuksia, öljyä, biojätettä, muovia, metalleja ja erilaisia kemikaaleja. Keuda halusi uudistaa jätehuoltonsa vastaamaan nykypäivän vaativia tarpeita. Lassila & Tikanojan ympäristömanageri Jonas Martin on vetänyt keudalaisille kierrätyksestä useita erityiskoulutuksia, joista on suuri hyöty myös opintojen jälkeisessä työelämässä. ”Miten voimme huomioida ja kehittää eri alojen koulutuksista syntyvien jätteiden kierrättämisen? Lassila & Tikanoja on hyvin ajan hermolla tämänkaltaisista, tarkkaa silmää vaativista kysymyksistä”, Keudan kestävän kehityksen koordinaattori Jenna Kauppi kertoo.

Ammatillisiin koulutuksiin erikoistuneella Keudalla on kymmenen eri toimipistettä. Yhdessä samassa toimipisteessä saattaa olla sähkö-, auto- ja rakennusalan koulutusta. Erilaisia jätteitä syntyy laidasta laitaan. Esimerkiksi autoalalta syntyy iso kirjo vaarallisia jätteitä. Sote-alan koulutuksissa taas pohditaan, miten käytetyt harjoitusneulat pitäisi kierrättää oikeaoppisesti.

Keuda aloitti yhteistyön Lassila & Tikanojan kanssa vuoden 2021 alussa. Tavoitteena oli moninaistaa ja nykyaikaistaa jätehuolto ja nostaa selkeästi oppilaitoksen kierrätysastetta. Työn vaativuutta lisää se, että eri toimipisteillä on toisistaan eroavat vaatimukset. Tämä on pitänyt huomioida tarkasti myös koulutusten suunnittelussa.

Lassila-Tikanoja-oppilaitos-Keuda-asiakastarina-kestävän-kehityksen-koordinaattori-Jenna-Kauppi2

”Eri alojen koulutuksista syntyvien jätteiden kierrättäminen vaatii erityistä jätehuollon asiantuntemusta. Aiempi kumppanimme ei pystynyt vastaamaan tarpeisiimme. Miten esimerkiksi autopuolen tumma ja kirkas öljy kierrätetään? Milloin on kannattava kierrättää ne erikseen? Halusimme ajantasaistaa tietämyksemme, minkä vuoksi käännyimme Lassila & Tikanojan puoleen”, Keudan kestävän kehityksen koordinaattori Jenna Kauppi kertoo.

Koulutus vastaa työelämän vaativiin kysymyksiin kierrätyksestä

Lassila & Tikanojan seniori ympäristömanageri Jonas Martin on vetänyt kevään ja kesän 2022 aikana keudalaisille eri aineiden kierrätyksestä useita eri luentoja, joihin ovat osallistuneet opettajien lisäksi myös oppilaat sekä siivoojat ja ravintolatyöntekijät. Kaikki halukkaat ovat päässeet mukaan hybridikoulutuksiin.

”Alakohtaisissa koulutuksissa katsomme tarkasti asioita siitä näkökulmasta, millaisiin tilanteisiin opiskelijat törmäävät koulutuksensa aikana. Ennen kaikkea kuitenkin mietimme, millaisten kysymysten eteen ihmiset joutuvat jätehuollossa tulevassa työelämässään”, L&T:n Martin kertoo.

Lassila-Tikanoja-oppilaitos-Keuda-asiakastarina-kierrätys

Matka kohti jätteetöntä aikakautta

Miksi oppilaitosten on tänä päivänä tärkeä kehittää jätehuoltoaan ja nostaa kierrätysastettaan? ”Olemme menossa vahvasti kohti jätteetöntä aikakautta. Kiertotalous on ihmisten huulilla ja tämä heijastuu myös tekemiseen. Toivoisin, että ymmärrys kierrättämisen merkityksestä kasvaisi entisestään ja sen yhteiskunnalliset merkitykset tiedostettaisiin”, Kauppi kertoo.

Hän uskoo jätehuollon kehittyvän tulevaisuudessa vauhdilla. ”Tulee uusia innovaatioita ja kokeiluja, joihin voi osallistua. Tärkeä on erilaisten sivuvirtojen tunnistaminen ja niiden hyötykäyttöön ottaminen. Onneksi kiertotaloustoiminta lisääntyy jatkuvasti”, Kauppi sanoo.

L&T:n Martinin mukaan Keudalla on vahva pyrkimys kehittää jätehuoltoaan. ”Heillä on sisäisesti vahva tahto vastuullisen toiminnan lisäämiseen. Tämä on näkynyt minulle myös kouluttajana – henkilökunta esittää minulle paljon kysymyksiä. Aktiivisia, innostuneita ihmisiä on mukava kouluttaa”, Martin kertoo.

Kierrätettävät materiaalit pitää tunnistaa

Kauppi kiittää Lassila & Tikanojan asiantuntemusta. Tietoa on saatu nopeasti, ja tarjolla on ollut konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä kierrätettävästä materiaalista valmistetaan.

”Lassila &Tikanoja on hyvin ajan hermolla. Ihmisille on myös tärkeä havainnollistaa ja tarjota esimerkkejä jätehuoltoon liittyen. Oppilaiden on hyvä tietää, mitä esimerkiksi Keravan pisteen muovista valmistetaan. Kun pystytään näyttämään, millaisia tuotteita kierrätysmateriaalista on valmistettu, tieto sisäistetään selkeästi paremmin”, Kauppi sanoo.

Materiaalivirtojen keräys nousee useita kertoja esille Kaupin puheessa. Kehittämiskohdat tulee tunnistaa – millaisia virtoja eri aloilta syntyy. ”Jätehuoltoa oppilaitoksissa voidaan tulevaisuudessa kehittää esimerkiksi tunnistamalla omat sivuvirrat ja jätteet ja pohtia niille paikallista hyödyntämistä”, Kauppi havainnollistaa.

Lassila-Tikanoja-oppilaitos-Keuda-asiakastarina-paperin-keräys

Lainsäädännön ja työnantajien vaatimukset kiristyvät

Kauppi pitää tärkeänä, että oppilaat saavat ajantasaista oppia jätehuollosta osana omaa koulutustaan. Periaatepäätös jätehuollon uudistamisesta syntyi johdon tasolla.

”Kasvatamme ja koulutamme tulevaisuuden ammattilaisia eri yhteiskunnan sektoreille ja aloille. On suuri merkitys, että he ymmärtävät, miten omalla alalla voi vaikuttaa jätteiden määrän pienentämiseen ja rakentaa kestävämpää tulevaisuutta – että heillä on taskussaan tieto siitä, että asioille on olemassa ratkaisu”, Kauppi sanoo.

Kauppi uskoo, että Keudan ja Lassila & Tikanojan välinen koulutusyhteistyö jatkuu ja kehittyy lähitulevaisuudessa. ”Voisimme esimerkiksi järjestää yhteisiä tapahtumia ja tilaisuuksia, joissa L&T:n asiantuntijat voivat jakaa erikoistietoaan.”

”Jätelainsäädännön ja työnantajien suunnalta vaatimukset kierrätysmateriaalien keräämisen tehokkuudesta lisääntyvät jatkuvasti. On ollut hienoa olla koulutuksilla lisäämässä ihmisten tietoa ja taitoa näistä asioista”, L&T:n Martin sanoo.

 

”Koulutamme tulevaisuuden ammattilaisia eri yhteiskunnan sektoreille ja aloille. On suuri merkitys, että he ymmärtävät, miten omalla alalla voi vaikuttaa jätteiden määrän pienentämiseen ja rakentaa kestävämpää tulevaisuutta.”

Jenna Kauppi | kestävän kehityksen koordinaattori | Keuda

Ota yhteyttä Kiertotalousosaajiimme

 

Uutiskirje_moduuli_kuva_4x5

Pysy ajantasalla

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeemme tilaajana saat aina ensimmäisten joukossa ajankohtaisen tiedon ja mielenkiintoiset kirjoitukset suoraan sähköpostiisi sinua kiinnostavista aihealueista.