Siirry sisältöön

Referenssi

Kamppi pyrkii kohti hiilineutraaliutta

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Kamppi pyrkii kohti hiilineutraaliutta</span>

Kampin keskus on jättimäinen ihmisten, liikenteen ja kauppojen solmukohta. Kauppakeskuksella on tiukat standardit ja kovat tavoitteet, joiden täyttämisessä auttaa L&T.

Aivan Helsingin ytimessä, piilossa maan pinnan alla on lastauslaituri, jolla siistissä rivissä seisovat jätepuristimet hotkivat muovia ja pahvia. Laiturin kupeesta löytyy myös paikat ravintoloiden paistorasvoille, biojätteelle, vaarallisille jätteille sekä kiertoon lähteville kuormalavoille.

Pari kerrosta ylempänä on jätteen syntypaikka, Suomen ja Pohjoismaiden vilkkain kauppakeskus. Kampin keskuksessa on noin 250 liikettä, ja metron sekä bussiterminaalin kiihdyttämänä kiinteistön kautta kulkee vuosittain 32 miljoonaa ihmistä – lähes satatuhatta per päivä.

L&T on maaliskuun alusta asti vastannut Kampin jätehuollosta ja kierrätyksestä sekä niitä tehostavasta ympäristömanagerin palveluista.

”Valintaamme vaikuttivat hyvät referenssit ja tulokset muista kauppakeskuksista. Alusta asti töiden haltuunotto oli poikkeuksellisen vaivatonta”, sanoo kiinteistöpäällikkö Federico Waltari Kamppia manageroivasta CBRE Finlandista.

Kauppakeskus ottaa L&T:n kanssa isoja kiertotalousaskelia. Se on sitoutunut nostamaan kierrätysastettaan vuoteen 2022 mennessä siten, että kaikesta jätteestä 74 prosenttia hyödynnetään materiaalina.

CBRE on maailman suurin kiinteistöjohtamisen yritys, jolla on Suomessa kymmeniä kauppakeskus-, toimisto-, logistiikka- ja hotellikohteita.

 

Tehokkuutta keräysmenetelmiin

Myös L&T:n näkökulmasta alku on sujunut mutkattomasti.

”Yleensä uuden ison kohteen haltuunoton kanssa menee muutamia kuukausia, mutta nyt astioiden vaihdot ja muut toimet menivät todella nopeasti, ilman palvelukatkoksia”, L&T:n asiakkuuspäällikkö Robert Mårtensson hymyilee tyytyväisenä.

Kevään koronapandemia auttoi hieman haltuunotossa, koska ravintolat olivat osittain kiinni ja kauppakeskuksessa normaalia hiljaisempaa.

”Olemme päivittäneet keräysmenetelmiä ja -laitteita siten, että oikeat jakeet päätyvät oikeisiin paikkoihin entistä varmemmin”, sanoo Kamppia hoitava L&T:n ympäristömanageri Kimmo Heikkinen.

”Alkukartoituksen jälkeen Kampissa on muutettu jätetilojen järjestelyjä, laitettu uusia selkeitä opasteita ja tilattu uusia puristimia”, hän kuvaa toimintaa.

Ympäristömanageri varmistaa, että jätetilat ovat toimivat ja siistit sekä siellä on tarkoituksenmukaiset keräysvälineet. Kierrätysasteen nostossa korostuu se, että lajittelu menee oikein kaikissa vaiheissa: jäte pitää lajitella oikein sen syntypaikalla, ja sen on mentävä oikeaan astiaan myös lastauslaiturilla. Siksi Heikkinen myös kouluttaa vuokralaisia – liikkeiden henkilökuntaa – oikeaan lajitteluun.

”Kierrätyksen on oltava vuokralaisille vaivatonta. Kaikki pitää saada sitoutettua mukaan, siksi jokaisen kanssa käydään kasvokkain läpi, mihin pyritään. Vuokralaisia on myös valmisteltu uuden jätelain myötä tuleviin lajittelumääräyksiin.”

Ympäristömanageri etsii myös kehityskohteita ja viestii kierrätyksen tuloksista kaikille sidosryhmille.

Kohti hiilineutraalia toimintaa

Paraneva kierrätys pienentää kauppakeskuksen hiilijalanjälkeä – ja kääntäen suurentaa toiminnassa syntyvää hiilikädenjälkeä. Hiilikädenjälki kuvaa eri ratkaisujen päästövähennysvaikutusta eli ilmastohyötyjä. Lähtötilanteeseen nähden Kampissa suurennetaan hiilikädenjälkeä parissa vuodessa 57 prosenttia.

”Meillä on tiukat hiilijalanjäljen pienentämisen tavoitteet, ja L&T auttaa meitä saavuttamaan ne”, sanoo Federico Waltari.

Hänen mukaan sa isot kauppakeskukset Suomessa ovat sitoutuneet hyvin kiertotalouden ja kestävän kehitykse n arvoihin.

”Meilläkin tavoite on hiilineutraalius ja haluamme kertoa kauppakesku k sen kävij ö ille , e ttä Kamppi on ympäristöystävällinen ja vastuullinen toimija . M oni vuokralai nen on iso kansainvälinen toimija, joten heilläkin on kovia vaatimuksia näiden asioiden suhteen.”

Robert Mårtensson muistuttaa, että k yse on viime kädessä kannattavasta liiketoiminnasta .

” Kehity ksellä haetaan mielikuvaa ja arvonnousua myös vuo kr aajan silmissä . Kun paikat ovat siistit ja ympäristöasioihin kii n nitetään huomio ta, tilat kiinnostavat vuokaralaisia .”

 

Siisteys paranee älyllä

Moderneilla teknisillä ratkaisuilla voidaan parantaa siisteyttä paikoissa, joissa on suuria ihmisvirtoja. Yksi esimerkki tästä ovat uudet ja hygieeniset TOM-ros ka-astiat .

Roskiksessa on sensori, joka avaa luukun, kun käsi tulee lähelle – näin hygienia paranee, kun ihmisten ei tarvitse koskea luukkuun. Ruuhka-aikana luukku voidaan ohjelmoida myös pysymään auki pidempään.

Jääkaapin kokoisiin älyroskiksiin mahtuu seitsemän kertaa enemmän roskaa kuin normi roskiksiin. Salaisuus on siinä, että ne puristavat roskat pienempään tilaan.

” Roskis lähettää viestin siivoukselle, kun se on täyttymässä . Näin tyhjennyssyklit voidaan optimoida ja säästää kuluja, kun siivoojien ei tarvitse käyttää aikaa niiden jatkuvaan tarkastukseen” , kertoo Mårtensson.

Kampissa on käytössä muutenkin L&T:n tarjoamat digipalvelut. Jätemäärien seurannassa käytetään Ympäristönetti-verkkopalvelua , josta kaikki tuotettu tieto on vietävissä CBRE:n omiin raportointi jär j estelmiin.

kamppi3

 

Jatkuvan kehityksen polulla

Kampissa on siis kaikki hyvin . O nnistuminen jo alkutaipaleella on L&T:n , CBRE:n ja kauppakeskuksen johdon hyvän , ”kolmikantaisen” yhteistyön tulos .

” K aikki ovat olleet aktiivisia, ja olemme päässeet alusta asti toteuttamaan kehitysehdotuksia mme . On ollut lupa tehdä”, Kimmo Heikkinen sanoo .

”Meillä on iso luottamus siihen, että homma toimii ja Kimmo hoitaa sitä itsenäisesti. Käyttäjiltä ja vuokralaisilta onkin tullut kehuja hyvistä ideoista”, CBRE:n Federico Waltari kertoo .

Valmiita ei silti suinkaan olla . Robert Mårtenssonin mukaan tekemistä kehitetään koko ajan, puolin ja toisin.

”Me emme vain kerro , mitä pitää tehdä, vaan otamme myös palautetta L&T:n toimin nasta . K a m p pi on niin k eskeinen paikka ja siellä on niin valtavat kävijämäärät, että jos täällä saadaan joku asia toimimaan , se saadaan toimimaan myös muissa kohteissa.”

Kiinteistöpäällikkö Waltari on hyvin tyytyväinen yhteistyön toimivuuteen.

” Meille j atkuva seuranta ja raportointi o vat tärke itä , koska meillä on tiukat globaalit standardit. Valitsemme kump p anit , jotka voi vat auttaa meitä pysymään niissä , ja siinä L&T on onnistunut. ”

 

”Meille jatkuva seuranta ja raportointi ovat tärkeitä, koska meillä on tiukat globaalit standardit. Valitsemme kumppanit, jotka voivat auttaa meitä pysymään niissä, ja siinä L&T on onnistunut.”

- Federico Waltari | Kiinteistöpäällikkö | CBRE

 

Kartoita yrityksellesi sopiva jätehuolto

 

 

Ota yhteyttä Kiertotalousosaajiimme

 

Uutiskirje_moduuli_kuva_4x5

Pysy ajantasalla

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeemme tilaajana saat aina ensimmäisten joukossa ajankohtaisen tiedon ja mielenkiintoiset kirjoitukset suoraan sähköpostiisi sinua kiinnostavista aihealueista.