Siirry sisältöön

Referenssi

L&T ja Neste kehittävät yhdessä kestävämpää liikennettä

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >L&T ja Neste kehittävät yhdessä kestävämpää liikennettä</span>

Yritysten vastuullisuus ja kestävä kehitys edellyttävät entistä tiiviimpää yhdessä tekemistä. L&T ja Neste ovat pitkään tehneet monipuolista yhteistyötä, joka on vuosien saatossa kehittynyt strategiseksi kumppanuudeksi.

Sekä Neste että L&T tunnetaan panostuksista vastuullisuuteen; L&T:n liiketoiminta perustuu kiertotalouteen ja Neste on maailman johtava uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen tuottaja. Yhteistyössään yritykset hyödyntävät vastuullisuuden ja kestävän kehityksen osaamista puolin ja toisin.

Neste tukee L&T:tä päästövähennystavoitteidensa saavuttamisessa uusiutuvan dieselin avulla . Näin yritys voi  vähentää kuljetustensa kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 %* verrattuna fossiilisen dieselin käyttöön. L&T puolestaan vastaa muun muassa Nesteen kylmäasemien sekä kauppiasvetoisten liikenneasemien hoidosta ja kiinteistöhuollosta sekä auttaa vastuullisten prosessien kehittämisessä Nesteen asemaverkoston osalta.

”Nesteellä uuden kasvun perustana on vastuullisuus ja se, että sen positiivinen vaikutus pystytään aidosti perustelemaan. Vuonna 2020 Nesteen liikevoitosta peräti 96 % tuli uusiutuvista tuotteista. Ilmastolupauksemme on auttaa asiakkaitamme pienentämään kasvihuonekaasupäästöjä 20 miljoonalla tonnilla vuosittain vuoteen 2030 mennessä, ja L&T:n kanssa yhdessä pystymme tätä lupausta edistämään”, sanoo Nesteen Marketing & Services -liiketoiminnan vastuullisista kumppanuuksista vastaava Heidi Peltonen .

Usein on Peltosen mielestä niin, että yrityksillä on vastuullisuudessa yhteiset tavoitteet, muttei helppoja keinoja yltää niihin. Saatetaan tyytyä ajattelemaan, että ”näinhän meillä on aina tehty”.

”En usko, että yritys voi saavuttaa esimerkiksi ilmastotavoitteitaan tekemättä yhteistyötä. Yritykset eivät lopulta tee yhteistyötä, vaan yritysten sisällä toimivat ihmiset. Siksi kumppaneilta vaaditaan aitoa ja jatkuvaa vuorovaikutusta, jotta ymmärretään myös toisen osapuolen tavoitteita”, Peltonen sanoo.

Yhdenkään yrityksen ei Peltosen mielestä tulisi enää investoida kasvuun, joka ei luo kestävämpää tulevaisuutta.

”Vastuullisuuden ja kestävän kehityksen täytyy olla strategian ytimessä ja kasvun moottorina. Muuten liiketoiminta ei välttämättä ole kannattavaa enää viiden tai kymmenen vuoden päästä”, Peltonen sanoo.

LT_Neste_linnatuuli_120122_hires--9

Nesteen Marketing & Services -liiketoiminnan vastuullisista kumppanuuksista vastaavan Heidi Peltosen mielestä yhdenkään yrityksen ei tulisi enää investoida kasvuun, joka ei luo kestävämpää tulevaisuutta.


Liikenneasemat ovat Nesteen käyntikortti

Nesteellä on noin 750 asemaa Suomessa ja asiakkaina niin kuluttajia kuin yrityksiä. Autoilijalle Neste näkyy Express- ja palveluasemilla, mutta Neste tarjoaa myös yrityksille räätälöityjä palveluita esimerkiksi kaivoksissa ja teollisuusalueilla.

”Vastuullisuus on tärkeää Nesteen asemaverkoston kehittämisessä. Meillä on yksi maailman suurimmista sataprosenttisesti uusiutuvan dieselin jakeluverkostoista, yli 150 asemaa Suomessa. Lisäksi oma logistiikkamme kulkee Neste MY Uusiutuvalla Dieselillä. Yhteiskunnassamme tarvitaan vielä isoja muutoksia hiilijalanjäljen pienentämiseksi, ja kaikkia ratkaisuja tarvitaan vähäpäästöisemmän liikkumisen edistämiseksi. Parhaat ratkaisut tehdään yhdessä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa”, sanoo Nesteen Suomen asemaverkostosta vastaava johtaja Katri Taskinen .

Taskinen sanoo, että paras laatu edellyttää alan parhaiden toimijoiden yhteistyötä, jossa jokainen tekee sen, minkä osaa parhaiten. Tämä pätee myös liikenneasemilla.

”Meidän osaamisaluettamme ovat energia ja uusiutuvien polttoaineiden kehitys. K-ryhmä ja itsenäiset kauppiaat ovat päivittäistavaraosaamisen ja paikallisen palvelun ammattilaisia. L&T:n rooli on meille hyvin tärkeä siksi, että liikenneasema on meidän käyntikorttimme. Sen on oltava aina siisti, laadukas ja turvallinen. Asiakaskokemuksen on oltava hyvä kaikissa olosuhteissa, niin juhannuksen menoliikenteessä kuin marraskuussa sateella tai talven kylmällä ja liukkaalla. Tarvitaan hyviä kumppaneita, jotta saadaan kaikki palaset toimimaan”, Taskinen sanoo.

Vastuullisuuden ja kiertotalouden yhdessä kehittämiseen löytyy hyviä esimerkkejä Nesteen asemaverkostosta. Neste K Linnatuulen palveluasemalla aloitettiin keväällä 2021 kiertotalouspilotti, jossa asemalla syntyvän jätteen kierrätysaste pyritään nostamaan 80 %:iin. Lisäksi lähes 50 Neste Express -asemalla on lasinpesunesteautomaatit, jotka vähentävät turhaa muovijätettä asemilla jopa 80 000 muovipakkauksen verran vuodessa.

 

LT_Neste_linnatuuli_120122_hires--6

Vuonna 2021 tehdyn tutkimuksen mukaan alle puolet suomalaisista lajittelee jätteet tiellä liikkuessaan.  Neste K Linnatuulen pilottihankkeessa aseman kierrätysaste pyritään nostamaan yli 80 prosenttiin. Myös aseman paistorasva päätyy ensimmäistä kertaa asemalla käyvien autoilijoiden tankkiin.

Neste-asemat palvelevat asiakkaita 24/7 ympäri vuoden. Asemilla ollaan tekemisissä vaarallisten aineiden kanssa ja työskennellään muuttuvissa olosuhteissa.

”Tärkeintä on, että L&T:n kanssa voidaan yhdessä suunnitella ja kehittää turvallisuutta. Etsimme myös keinoja, joilla kumpikin osapuoli pystyy toimimaan entistä vastuullisemmin ja pienemmällä hiilijalanjäljellä. Kolmas tärkeä juttu on hioa sekä asiakaskokemus että tehokkuus timanttisiksi”, Taskinen sanoo.

Vaihtoehtoiset energiamuodot muuttavat liikennettä seuraavien kymmenen vuoden aikana.

”Tulevaisuus tuo liikenteeseen enemmän muutoksia kuin koskaan aiemmin. Asiakkaalle tämä näkyy esimerkiksi digitaalisissa ratkaisuissa ja asiakaskokemuksessa. Uskon, että jo muutaman vuoden päästä toimimme paljon pienemmällä hiilijalanjäljellä joka suunnalla. Se on meillä kaikilla yhteinen tavoite”, Taskinen sanoo.

 


”Isoina yrityksinä olemme samalla näkyviä esimerkkejä muille, niin yrityksille kuin kuluttajillekin. Oman toimintamme kautta voimme näyttää, että asioita voi tehdä kestävästi ja että vastuullinen liiketoiminta voi olla kannattavaa.”

Tuomas Kulola
Myyntijohtaja, strategiset asiakkuudet
Neste Marketing & Services

Jo 18 vuotta yhteistyötä

 

Nesteen asiakkuudesta L&T:llä vastaavan Antti Toivasen mukaan Nesteen ja L&T:n välisessä yhteistyössä leimallista on tiivis yhdessä tekeminen ja kehittäminen. Yhteistyö on kestänyt jo 18 vuotta.

”Nesteen kohdalla emme oikeastaan puhu kiinteistönhuollosta, vaan asemanhoitopalvelusta. Pitämällä asemat puhtaina ja viihtyisinä, huolehtimalla kierrätyksestä sekä vastaamalla piha-alueiden turvallisuudesta mahdollistamme sen, että Neste voi keskittyä oman liiketoimintansa pyörittämiseen”, sanoo Toivanen.

LT_Neste_linnatuuli_120122_hires--2

L&T:n ja Nesteen yhteistyö on kestänyt jo 18 vuotta. L&T:n asiakkuusjohtaja Antti Toivanen ja Nesteen Suomen asemaverkostosta vastaava johtaja Katri Taskinen keskustelevat säännöllisesti yhteistyön kehittämisestä.

”Meillä on yhteiset tavoitteet, prosessit ja toimintamallit. Niistä pitkä kumppanuus rakentuukin: luottamuksesta sekä yhteisistä intresseistä ja tekemisestä. Kaikessa Nesteen ja L&T:n välisessä yhteistyössä työturvallisuus on keskiössä. Esimerkiksi säiliöiden täyttöpaikoissa saattaa olla bensiinihöyryjä eikä sinne voi mennä pyyhkimään pölyjä staattisesti varautuneilla siivousliinoilla”, Toivanen sanoo.

Yhteistyön onnistumisen kannalta tärkeintä on Toivasen mielestä auttaa asiakasta menestymään. Toiseksi tärkeintä on pitää aina sen minkä lupaa. Kolmas tärkeä juttu on tekemisen jatkuva kehittäminen.

Ja sitten on vielä suoruus.

”Asiakkaat arvostavat täyttä avoimuutta ja täyttä suoruutta kaikessa. Kun on mokannut, sitä ei pidä yrittää peitellä. Kerro missä mokasit, miten mokasit, miten korjaat tilanteen ja miten varmistat, että et enää mokaa uudelleen”, Toivanen sanoo.

 

Isojen yhteistyössä on haasteita ja mahdollisuuksia

Suoria suhteita kiittelee myös Nesteen Marketing & Services -liiketoiminnan strategisista asiakkuuksista vastaava myyntijohtaja Tuomas Kulola .

”L&T oli yksi ensimmäisistä asiakkuuksistamme, kun toimme mittareille Neste MY Uusiutuvan Dieselin vuonna 2017, mutta kumppanuutemme juontaa juurensa paljon pidemmälle – meillä on ollut sama vastuuhenkilökin L&T:n suuntaan yli kaksikymmentä vuotta. Pitkän yhteistyön aikana suhteesta on muodostunut todella tiivis. Asia, joka näyttää meistä pieneltä, voi ollakin toiselle iso tai toisin päin. Aina on kuitenkin pystytty löytämään luovia ratkaisuja ja vaikeistakin asioista pystytään keskustelemaan yhdessä. Se on terveen yhteistyön merkki”, Kulola sanoo.

LT_Neste_linnatuuli_120122_hires--7

Lassila & Tikanojan strategisena tavoitteena on puolittaa oman toimintansa hiilijalanjälki vuoteen 2030 mennessä. L&T:n käyttää oman kalustonsa tankkaamiseen muun muassa uusiutuvia polttoaineita fossiilisten sijaan, kuten Neste MY Uusiutuvaa Dieseliä.

”Isoina yrityksinä olemme samalla näkyviä esimerkkejä muille, niin yrityksille kuin kuluttajillekin. Oman toimintamme kautta voimme näyttää, että asioita voi tehdä kestävästi ja että vastuullinen liiketoiminta voi olla kannattavaa.”

Kulola toivottaa liikenteen sähköistymisen ja muut vaihtoehtoiset energiamuodot tervetulleiksi. Kaikkia ratkaisuja tarvitaan.

”Kaikkea kalustoa ei ole mahdollista sähköistää vielä pitkään aikaan. Tarvitaan erilaisia, käyttökohteet ja erilaiset tarpeet huomioivia vaihtoehtoja päästöjen vähentämiseksi. Nesteen uusiutuvia polttoaineita voidaan hyödyntää sellaisenaan esimerkiksi tieliikenteessä, työkoneissa, ilmailussa ja laivaliikenteessä. Uusiutuvat polttoaineet soveltuvat hyvin nykyiseen infraan ja käyttöönotolla on välitön vaikutus päästöjen vähentämiseen”, Kulola sanoo.

It takes two to tango

L&T auttaa pienentämään asiakkaidensa hiilijalanjälkeä ja yhtiön hiilikädenjälki on selvästi sen päästöjä suurempi. Mutta myös omasta hiilijalanjäljestä on huolehdittava.

”Meillä on tutkittu ja otettu käyttöön vähäpäästöisempiä ja uusia teknologioita hyödyntäviä ajoneuvoja. Käytämme jo merkittävästi uusiutuvia polttoaineita, kuten Neste MY Uusiutuvaa Dieseliä”, L&T:n teollisuuspalvelujen toimialajohtaja Antti Tervo kertoo.

Tervon mukaan L&T:n asiakkaat arvostavat sitä, että yhtiö voi palveluillaan edistää myös asiakkaiden omia vastuullisuustavoitteita. Mutta toimii tämä toiseenkin suuntaan.

”Me tarvitsemme aktiivisia asiakkaita ja kiertotalouden kehittämiseen Nesteen kaltaisia kumppaneita, jotka ovat valmiita kokeilemaan uusia ratkaisuja ja pilotoimaan niitä yhdessä. It takes two to tango”, Tervo kiteyttää.

18 vuotta yhteistyötä L&T:n ja Nesteen kumppanuus on kestänyt jo 18 vuotta.

Hiilijalanjälki pienemmäksi L&T pienentää omaa hiilijalanjälkeään muun muassa käyttämällä Neste MY Uusiutuvaa Dieseliä kalustonsa tankkauksessa.

Maailman vastuullisin Neste K Linnatuuli on kiertotalouden pilottiasema, jonka kierrätysastetta Neste, Kesko ja L&T ovat yhteistyössä kehittäneet.

"Ilmastolupauksemme on auttaa asiakkaitamme pienentämään kasvihuonekaasupäästöjä 20 miljoonalla tonnilla vuosittain vuoteen 2030 mennessä, ja L&T:n kanssa yhdessä pystymme tätä lupausta edistämään.”

- Heidi Peltonen, vastuullisten kumppanuuksien vastaava, Neste Marketing & Services

Uutiskirje_moduuli_kuva_4x5

Pysy ajantasalla

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeemme tilaajana saat aina ensimmäisten joukossa ajankohtaisen tiedon ja mielenkiintoiset kirjoitukset suoraan sähköpostiisi sinua kiinnostavista aihealueista.