Siirry sisältöön

Referenssi

Scania Suomen jätehuolto päivitettiin ympäristömanagerin kanssa toimivaksi

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Scania Suomen jätehuolto päivitettiin ympäristömanagerin kanssa toimivaksi</span>

Scania Suomi tarjoaa vastuullisia ja tehokkaita palveluratkaisuja kuljetusalalle, joten sen omissa toimipaikoissa tulee myös jätehuollon olla toimivaa ja jätteiden lajittelun aktiivista. Kaikissa toimipaikoissa Rovaniemeltä Helsinkiin on tehty katselmus Lassila & Tikanojan ympäristömanagerin kanssa. Toimipisteissä on nyt niiden toimintaan ja kokoon soveltuva tehokas jätteiden kierrätysmalli.

Scania-konserni on maailman johtavia kuorma- ja linja-autojen sekä meri- ja teollisuusmoottoreiden valmistajia. Suomessa yritys löytyy raskaan kaluston rekisteröintimäärien kärkipäästä. Scania-korjaamoista taas saa kaikki huoltopalvelut niin autoille kuin perävaunuillekin.

Kuljetusalan toimivuus ja laadukas kalusto vaikuttavat suoraan kuluttajien arkeen ja ympäristöömme. Scania Suomen laatukoordinaattori Henrik Kiviö tähdentää, että Scanialla vastuullisuus ja kestävän kehityksen sekä vihreän siirtymän toteutuminen ovat toiminnan painopistealueita. Kestävä ympäristö- ja jätehuolto ovat osa konsernin vastuullisuusstrategiaa. Kiviö tekee Scanian sisäiset ja ulkoiset auditoinnit ja on mukana korjaamotoiminnan kehitystyössä.

Scania Suomen kiinteistöpäällikkö Jami Lustman kertoo, että kehitystyö alkoi L&T:n asiantuntijoiden kanssa lähtötilanteen kartoituksella. Tavoitteena oli suunniteltu ja tehokas jätehuolto ja oikeanlainen lajittelu. Lustman vastaa Scania Suomen kiinteistöjen ylläpidosta.

– Emme me nollasta lähteneet, eikä toimipisteissämme ollut varsinaisia ongelmia, mutta sapluuna kaipasi kehittämistä. Työtä on tehty pitkäjänteisesti vuodesta 2019 asti. Jätehuoltoa ja lajittelua kehittämällä varmistamme myös lainsäädännön vaatimusten toteutumisen, Lustman toteaa.

Lustman ja Kiviö kertovat, että jätehuollon katselmusten ja niiden perusteella tehtyjen muutosten ansiosta kierrätysaste on parantunut sekä jätemäärissä on jo saavutettu tavoiteltuja muutoksia. Henkilöstö on ottanut kiinnostuneena vastaan jätehuollon uudistukset ja niihin liittyvän koulutuksen.

Scania Lohja - 4x3- Referenssit Scania Suomessa jätehuollon kokonaisuuden suunnittelu alkoi toimipisteiden katselmuksista. Scanian kiinteistöpäällikkö Jami Lustman (vas.), L&T:n ympäristömanageri Riikka Kinnunen jaScanian laatukoordinaattori Henrik Kiviö miettivät yhdessä, miten esimerkiksi korjaamohallien keskitetyt lajittelupisteet saadaan toteutettua parhaalla mahdollisella tavalla.

Jätehuollon katselmukset antoivat ymmärrystä kehitystarpeista

L&T huolehtii lähes kaikkien Scania Suomen toimipisteiden jätehuollosta ja vaarallisten jätteiden kierrätyksestä. Osalla toimipisteistä yhteistyö on jatkunut pitkään ja kumppanuutta on rakennettu pitkäjänteisesti. L&T:n ympäristömanageri Riikka Kinnunen kertoo, että Scanialla tavoitteena oli selkeyttää ja yhdenmukaistaa jätehuoltoa ja parantaa kierrätysastetta lajittelua lisäämällä ja sekajätteen määrää vähentämällä. Kehitystyön pohjana oli henkilökunnan ympäristö- ja lajitteluosaamisen sekä motivaation lisääminen koulutusten avulla.

Ensimmäiseksi jätehuollon nykytilanne selvitettiin katselmuksen avulla toimipaikoissa. Jätehuollon kehityssuunnitelma on tehty näiden perusteella jokaiseen kohteeseen erikseen. Scanialla on Suomessa kaikkiaan 19 toimipistettä, joiden henkilömäärä vaihtelee kymmenestä viiteenkymmeneen. Pohjoisin yksikkö on Rovaniemellä.

Kinnunen kertoo, että katselmuksissa on käyty läpi asiakkaan jätevirrat ja -määrät sekä käytössä olleet keräysastiat, opasteet ja jätehuollon sisälogistiikka. Katselmusten perusteella L&T teki suunnitelman kehitysehdotuksista. Lustman kertoo, että yksi jätehuollon yhtenäistämisen haasteista on ollut se, että jätejakeiden nimitykset vaihtelevat eri paikkakunnilla.

Scania Lohja lajitteluohjeet - 4x3 - Referenssit Scanialle on teetetty omat lajittelua tukevat opasteet ja tarrat.

Huoltohallien keskitetyt lajittelupisteet lisäävät työturvallisuutta

Kinnunen ja Lustman ovat tyytyväisiä siihen, että toimenpiteillä on saatu paljon aikaan. Osassa toimipisteitä on jätehuollon kartoitus tehty vasta loppusyksystä, mutta osassa uudet tavat toimia ovat jo arkea. Kinnunen on saanut esimerkiksi Scania Vaasasta hyvää palautetta jätehuollon uudenlaisesta sujuvuudesta.

– Iso merkitys on L&T:n antaman koulutuksen lisäksi myös selkeillä opasteilla, joista selviää, mitä mihinkin lajitteluastiaan kuuluu laittaa, Lustman sanoo.

L&T on teettänyt Scanialle omat räätälöidyt lajittelutarrat.

Merkittävä uudistus on keskitettyjen lajittelupisteiden perustaminen korjaamohalleihin. Tämä on parantanut jätehuollon toimivuutta ja sisälogistiikkaa. Monissa korjaamoissa on kartoituksen perusteella vaihdettu keräysastioita. Selkeyttä lajitteluun on saatu opasteiden lisäksi myös keräysastioiden väreillä. Esimerkiksi harmaaseen astiaan lajitellaan sekajäte, oranssiin energiajae ja vihreään pahvi. Korjaamohalleissa kerätään punaisiin omiin merkittyihin astioihinsa vaarallisista jätteistä kiinteä öljyinen jäte, aerosolijäte sekä kiinteä maali- ja liimajäte. L&T hoitaa vaaralliset jätteet asianmukaiseen jatkokäsittelyyn.

– Huoltotoiminnalle on tyypillistä, että vaarallisia jätteitä syntyy tavanomaista enemmän, kuten jäteöljyä ja kiinteää öljyistä jätettä ja öljynsuodattimia. Myös aerosolipulloja tulee aika paljon, Kiviö luettelee.
Kiviö ja Lustman toetavat, että L&T:n asiantuntijoiden kanssa jätehuolto ja lajittelu on voitu tehdä työntekijöille aiempaa helpommaksi.

Lajittelupisteiden keskitetty sijoittaminen parantaa huoltohallien työturvallisuutta. Yleinen siisteys ja se, ettei roskia loju lattialla ovat tärkeitä työturvallisuuden osatekijöitä.

– Vaarallisten jätteiden oikeaoppinen käsittely, pakkaaminen ja varastointi sekä merkitseminen on käyty läpi koulutuksissa, Kinnunen kertoo.

Myös Lustman toteaa, että heille oli tärkeää saada varmistus sille, että vaaralliset jätteet käsitellään oikein toimipisteissä.

Scania Lohja vj astia - 16x9 - Referenssit

Scania Suomen vinkit jätehuollon yhtenäistämiseen ja lajittelun kehittämiseen

Scania Suomen jätehuollon kokonaissuunnittelu sekä kehittäminen ja toiminnan päivittäminen turvalliseksi, vastuulliseksi ja lainsäädäntöä vastaavaksi alkoi lähtötilanteen katselmointikierroksista kaikissa toimipisteissä. L&T:n ympäristömanagerit ovat hankkeen aikana tehneet kehitysehdotuksia, jotta Scanian kaikilla toimipaikoilla jätehuolto ja kierrätys sekä sisälogistiikka toimivat kestävästi, laadukkaasti ja turvallisesti.

Scanian kiinteistöpäällikkö Jami Lustman ja laatukoordinaattori Henrik Kiviö korostavat, että hyvään lopputulokseen pääsemisessä lähtötilanteen kartoittamisella on iso merkitys. Lisäksi tarvitaan alusta lähtien sisäistä tiedottamista kehitystyön päämääristä. Näin saadaan myös parhaalla tavalla kumppanin asiantuntemus käyttöön. Lustman muistuttaa, että etenemisessä auttaa, kun hankkeessa mukana olevilla on selvät roolit ja vastuuhenkilöt on nimetty.

– L&T:n kanssa hankkeen toteutus on sujunut suunnitelmien mukaisesti ja yhteydenpito on ollut sujuvaa. Meille on ollut tärkeää L&T:n kokonaisvaltainen palvelu ja asiantuntemus. Näin olemme voineet edetä hyvässä yhteistyössä, Kiviö tiivistää.

Ympäristömanageri auttoi Scanian henkilöstön kouluttamisessa

Lajittelun kehittämiseksi tarvitaan tietoa. Scania Suomi ja L&T ovat järjestäneet kullakin toimipisteellä henkilöstön koulutustilaisuuksia. Esimerkiksi koulutusmateriaalit on tehty yhteistyössä.

– Koulutuksessa ja jaetussa materiaalissa käymme hyvin käytännönläheisesti läpi kierrätyksen tavoitteita, Kinnunen sanoo.

Kiviö toteaa, että koulutus on yksi esimerkki yhteistyön kokonaisvaltaisesta palvelusta.

– L&T:n ymmärrys ja asiantuntemus jätehuollosta on ollut kumppanuuden arvokasta antia, hän jatkaa.

Kinnunen kertoo, että hänelle on kiertotalouden asiantuntijana ollut hienoa Scanian projektissa esimerkiksi se, että työtä on tehty monessa toimipisteessä eri puolilla maata. Jätehuollon ja lajittelun kehittyminen sekä henkilökunnan tietotaidon kasvaminen ovat olleet selvästi havaittavissa.

Scania Lohja toimistossa - 4x3 - Referenssit

Jami Lustman (vas.) ja Henrik Kiviö ja Riikka Kinnunen ovat tavanneet säännöllisesti Scania Suomen jätehuollon päivittämiseen liittyvien katselmusten, kehitystyön ja koulutusten aikana.

Seuranta ja jäteraportointi sujuvat L&T:n Ympäristönetin kautta

Scania Suomi seuraa jätemääriä ja niiden kustannuksia L&T:n yrityksille kehitetyn Ympäristönetin avulla. Lustman kertoo, että sieltä saa kaiken tarvittavan lakisääteistä jäteraportointia varten. Se täyttää myös Scania-konsernin vuonna 2024 laajentuvan konsernin sisäisen jäteseurannan tarpeen.

– Ympäristönetti on kätevä ja selkeä käyttää. Se on tarpeet täyttävä työkalu, Lustman tiivistää.

L&T:n Ympäristönettiin voi syöttää esimerkiksi yrityksen kierrätystavoitteita ja seurata reaaliajassa lajittelun toteutumista. Kiviö on tyytyväinen myös siihen, että Ympäristönetistä saatua jäteraportointia voidaan hyödyntää niin sisäisissä kuin ulkoisissakin auditointien dokumenteissa.

"L&T:n kanssa hankkeen toteutus on sujunut suunnitelmien mukaisesti ja yhteydenpito on ollut sujuvaa. Meille on ollut tärkeää L&T:n kokonaisvaltainen palvelu ja asiantuntemus."

Henrik Kiviö | Laatukoordinaattori | Scania Suomi

 

Ota yhteyttä Kiertotalousosaajiimme

 

Uutiskirje_moduuli_kuva_4x5

Pysy ajantasalla

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeemme tilaajana saat aina ensimmäisten joukossa ajankohtaisen tiedon ja mielenkiintoiset kirjoitukset suoraan sähköpostiisi sinua kiinnostavista aihealueista.