Siirry sisältöön

Referenssi

Starkin kiertotaloustavoitteiden saavuttamisessa auttaa L&T

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Starkin kiertotaloustavoitteiden saavuttamisessa auttaa L&T</span>

Starkilla tiedetään, että vastuullisuus on paljon muutakin kuin hiilipäästöjen hillintää. Koviin kierrätystavoitteisiin päästään osaavien kumppanien avulla.

Starkilla on kova tavoite vähentää jätemääräänsä ja nostaa kierrätysastettaan. Reilun vuoden päästä pitää olla jo pitkällä: tilikauden 2024 loppuun mennessä yhtiö aikoo nostaa kierrätysasteensa nykyisestä 26 prosentista peräti 80 prosenttiin. Jätteen määrää pitää vähentää 20 prosentilla nykyisestä.

L&T valikoitui Starkin kierrätyksen ja jätehuollon kumppaniksi vuonna 2022.

”Kiertotalouden tukeminen ja kehittäminen ovat tärkeässä roolissa meidän ja L&T:n yhteistyössä. Haluamme toimintamallin, joka pystyy vastaamaan mahdollisimman hyvin eri yksiköidemme tarpeisiin. L&T valikoitui siksi, että se vastasi parhaiten meidän tarpeisiimme”, sanoo Stark Suomen vastuullisuusjohtaja Anne Koskinen .

 

Yhteistyössä on jo päästy rivakasti vauhtiin. Aluksi kumppanukset kartoittivat yhdessä lähtötilanteen, miettivät tavoitteet ja laativat kuhunkin yksikköön sopivimman tavan tehdä asiat. Uusi toimintamalli ei toteudu hetkessä, vaan vaiheittain.

”Teemme ensimmäisen toimintavuoden aikana tietyt asiat ja sitten kiristämme toimenpiteiden tahtia. Meillä on nyt säännölliset ohjausryhmät ja sisäiset auditoinnit. Pystymme pureutumaan paremmin kehityskohteisiin ja sitten yhdessä miettimään kehitystoimia. Yhdessä tekeminen korostuu verrattuna aiempaan. Teemme lujasti töitä, jotta pääsemme tavoitteeseemme. Jätemäärää olemme onnistuneet jo pienentämään niin, että olemme edellä tavoitteestamme”, Koskinen sanoo.

Stark on asettanut kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet, joissa huomioidaan niin myytävät tuotteet, tavarantoimittajat, asiakkaat kuin oma toiminta.

”Omassa toiminnassamme hyvin tärkeänä meillä on työturvallisuus. Omat tavoitteensa on hiilipäästöille ja henkilöstön vastuullisuusosaamiselle. Mittaamme jätemäärää, kierrätysastetta, työntekijöiden sitoutumista ja tyytyväisyyttä vuosittain ja panostamme monimuotoisuuteen ja osallisuuteen. Myymme mahdollisimman ympäristöystävällisiä tuotteita ja kasvatamme ympäristömerkittyjen tuotteiden valikoimaamme kaikissa kategorioissa koko ajan. Puutavaramme on vastuullisesti hankittua. Katsomme vastuullisuutta koko arvoketjun näkökulmasta”, Koskinen sanoo.

LT_Stark_hires-448


Koskinen pitää tärkeänä sitä, että asioiden kehittymistä pysähdytään tarkastelemaan säännöllisesti yhdessä kumppanin kanssa. Myös ympäristömanagerin rooli on tärkeä.

”L&T:n ympäristömanageri tuntee paikalliset käytännön olosuhteet. On tärkeää aina ymmärtää, miten toimintaa voidaan parantaa jokaisessa toimipisteessä, sillä niissä on erilaisia tarpeita ja painotuksia. Pelkkiä lukuja ei auta tuijottaa”, Koskinen sanoo.

Joulukuussa käynnistettiin myös Starkin, L&T:n ja SRV:n REWOOD-pilottihanke, jossa rakennustyömailta kerätään käyttämättä jäänyttä tai väliaikaisessa käytössä ollutta puutavaraa. L&T toimittaa kerätyn puun ja toimittaa sen Starkin yksikköön Martinlaaksoon, mistä se myydään uudelleen sopiviin kohteisiin.

Koskisen mukaan Starkilla ollaan avoimia kaikenlaiselle kierrätysyhteistyölle. Hän pitää erittäin tärkeänä toimia vastuullisten kumppanien kanssa, jotka edistävät aktiivisesti kestävää kehitystä.

”Me emme yksin pysty näin isoa muutosta tekemään, vaan tarvitsemme siihen laajasti myös koko arvoketjuamme ja kaikkia sidosryhmiämme. Meille on merkityksellistä, että saamme L&T:n kiertotalousosaamisen sekä kierrätyksen ja lajittelun palvelut käyttöömme ja voimme edistää jätehuoltoamme kestävän kehityksen suuntaan. Meillä on siinä hyvä ja luotettava kumppani”, Koskinen sanoo.

Operatiivinen kehittäminen osana yhteistyötä

Stark halusi jätehuollon ja kierrätyksen palvelut sekä niihin liittyvät keräysvälineet yhdeltä toimijalta. L&T-yhteistyön myötä Starkilla on uuden jätelain mukainen toimintamalli, jota päästään toteuttamaan yhdessä asiakkuuspäällikön kanssa.

”Sopimukseemme kuuluu ympäristömanageri ympäristöhuollon operatiiviseen kehittämiseen kohteissa. Se on iso juttu. Koemme, että L&T pystyy vastaamaan niihin haasteisiin, joita olemme asettaneet. Yksi L&T:n sloganeista on ’Kiertotaloudesta totta’, ja sitä mekin tavoittelemme. Haluamme erottautua markkinoilla ympäristöystävällisenä toimijana”, sanoo Stark Suomen kiinteistöpäällikkö Veijo Karjala.

 

LT_Stark_hires-447

Starkin toiminnasta kertyy paljon kirkasta muovia ja puupakkausten mustaa muovia. Muovien kierrättäminen ja uudelleenkäyttö on yksi niistä asioista, joita yhtiö haluaa parantaa.

”Syntypaikkalajittelu on todella tärkeää, jotta kierrätys onnistuu”, Karjala sanoo.

Yhteistyön myötä Starkilla onkin kiinnitetty syntypaikkalajitteluun entistä enemmän huomiota. Jätejakeet kerätään oikein lajiteltuna, ja aiheesta on tehty ison työn vaatinut nykytilan kartoitus. Sen pohjalta rakennettiin uusi toimintamalli vastaamaan Starkin alueellisia ja yksikkökohtaisia tavoitteita ja yksiköiden tarpeita.

”Alueellisuus on otettava huomioon, koska valitettavasti kaikissa kunnissa keräyspaikat ja -alueet eivät vastaa tarvetta. Eri vastaanottopaikat saattavat ottaa eri jakeita. Tulee siirtymiä, jotta saadaan kerätyksi ja kuljetetuksi tietyt jakeet oikealla tavalla”, Karjala sanoo.

Uuden jätelain mukaista koulutusta tarvitaan, ja aivan erityistä tarvetta on alueelliselle koulutukselle. Se hoidetaan yhteistyössä L&T:n kanssa.

”Koulutus tulee olemaan meillä jatkuvaa. Teemme perehdyttävän intrakoulutuksen, jonka jokainen uusi työntekijä käy läpi ja jonka jokainen starklainen voi käydä myöhemminkin katsomassa uudelleen koska vain haluaa. Järjestämme myös kertauskoulutuksia ja mahdollisesti tukikoulutusta niille yksiköille, jotka eivät ole vielä päässeet vauhtiin”, Karjala sanoo.

Ympäristömanageri auttaa jätehuollon ja kierrätyksen järjestämisessä

L&T:n ympäristömanagerit toimivat ympäri Suomea. He jalkautuvat asiakkaan toimipisteisiin, analysoivat niiden toimintaa, kouluttavat henkilöstöä sekä laativat materiaaleja ja raportteja.

Yksi henkilö vastaa asiakkuudesta ja eri puolille maata sijoitetut ympäristömanagerit hoitavat koulutukset paikan päällä. Näin aika ei mene matkustamiseen, vaan kouluttamiseen.

Ympäristömanagerien raporttien pohjalta laaditaan toimintamalli, ja sen mukaan aletaan tehdä tarvittavia kehitystoimia yhteistyössä.

”Ympäristömanagerimme Timo on oiva kaveri. Hän näkee ympäristönhuollon tarpeet ja tietää, kuinka sitä viedään eteenpäin askel kerrallaan. Hän tulee tekemään meille auditointeja sopimuksen mukaan joka vuosi, ja minä lähden niihin mukaan. Se avaa silmiä ja antaa meille ajatuksia ja keinoja päästä eteenpäin. Siksi minä olen ympäristömanagerista innoissani. Ei tarvitse enää yksin pähkäillä tätä kaiken muun työn ohella”, sanoo Stark Suomen kiinteistöpäällikkö Veijo Karjala.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

 

Asiakkuuspäällikkö Marko Rouhiainen L&T:ltä hoitaa valtakunnallisia yritysasiakkaita. Yksi niistä on Stark.

”Yhteistyö alkoi marraskuussa 2022. Ymmärrys on molemmin puolin siitä, että kaikki ei tapahdu sormia napsauttamalla. Starkilla on tosi vahva tahto saada tämä toimimaan niin, että palvelukokonaisuudella on yhtenäinen toimintamalli. Perattiin jokaisen myymälän tilanne tarkasti ennen kuin alettiin kouluttaa henkilöstöä”, Rouhiainen sanoo.

Yhteistyö Starkin kanssa on Rouhiaisen mukaan sujuvaa. Kun on hyvin pohjustettu ja suunniteltu, liikkeellekin on päästy sujuvasti.

”Ensimmäisiä kehitysaskelia on nyt otettu ja kierrätysaste on saatu lähtemään heti alusta oikeaan suuntaan. Vähitellen otamme uusia käytänteitä mukaan ja pilotoimme erilaisia keräysmalleja, kuten sahatavarapeitteiden keräystä. Hyvällä uralla ollaan, niin kuin on suunniteltukin”, Rouhiainen sanoo.

Hänen mielestään yhteistyötä rakennettaessa molemminpuolinen sitoutuminen on avain onneen.

”Kaikki lähtee siitä, että kumpikin osapuoli on johdosta kenttään asti kumppanuuteen sitoutunut. Ei oleteta, että nuo toiset tulevat ja laittavat tämän kuntoon, vaan kummankin osapuolen tekemistä tarvitaan ja yhdessä tehdään. Stark oli jo kilpailutusvaiheessa niin hyvin pohjustanut kaiken, että heti yhteistyön alkuvaiheessa oli selvää, minkälaiset mahdollisuudet on tehdä mitäkin. Selvästi siellä haluttiin, että lopputulos on hyvä”, Rouhiainen sanoo.

L&T:n tapa auttaa asiakkaitaan vastuullisemmiksi lähtee kouluttamisesta. Kaiken keskiössä on se, millä tavoin kiertotaloutta toteutetaan asiakkaan toimipisteissä.

”Tehdään kiertotalouden tekemisestä mahdollista. Ei pelkästään viedä jätelavoja ja käsketä heittämään kamppeet kyytiin. Pitää ymmärtää ottaa erikseen kuormalavat, puujätteet, kipsilevyt, kiviainekset ja muut. Samalla tuetaan asiakkaan kierrätysastetavoitteita. Esimerkiksi puujätteestä voidaan erottaa kuormalavat ja kierrätyspuu, energiajätteestä pahvit, paperit ja muovit pois. Annamme tietotaitoamme asiakkaan käyttöön ihan jokaisella tasolla”, Rouhiainen sanoo.

LT_Stark_hires-34

Niin on tehty myös Starkin kohdalla. L&T:n ympäristömanagerit ovat käyneet kouluttamassa kaikissa Starkin toimipisteissä. Samalla he ovat kartoittaneet jo sitä, mitä missäkin pisteessä kannattaisi tehdä. Tietojen pohjalta tehtiin valtakunnallinen yhteenveto.

L&T:llä on tarjota runsaasti erilaista koulutusta muutenkin kuin paikan päällä.

”Asiakkaalle voidaan räätälöidä vaikka verkkokoulutus. Valtakunnallisella asiakkaalla voi olla jopa useita satoja toimipisteitä Suomessa, ja silloin alkaa olla jo vaikeaa tehdä koulutuksia paikan päällä. Etäkoulutuksen asiakas voi suorittaa tehokkaasti omalla työpisteellään”, Rouhiainen sanoo.

Ympäristömanageripalvelusta Rouhiainen saa tämän tästä positiivista palautetta – muualtakin kuin Starkin Karjalalta.

”Asiakkaamme arvostavat ympäristömanagerien työtä ja ymmärtävät, että jos halutaan tehdä isoja muutoksia, jotka haastavat parhaimmillaan koko yrityksen toimintalogiikan, se ei tule ilmaiseksi”, Rouhiainen sanoo.

 

Veijon vinkit vastuullisuuskumppanuuteen:

 

1. Rakenna kilpailutusta varten kunnon tarjouspyyntö, joka kertoo vastaanottajalle selvästi, mistä on kyse. Me kerroimme kahden vuoden keskiarvolla, miten meiltä liikkuu jätettä ja mitä tavoittelemme.

2. Ole avoin kaikille mahdollisuuksille, vaihtoehtoisille ratkaisuille ja pienemmillekin tekijöille. Jätteiden kerääminen ja käsittely muuttuvat koko ajan ja joillekin jakeille tarvitaan erikoiskerääjää. Saat samalla korvaamatonta tietoa jakeiden käsittelystä ja kierrätyksestä koko maan alueella.

3. Tiimityö on tärkeää. Meillä työtä teki neljän hengen ryhmä, jossa jokaisen mielipide ja näkemys oli tärkeä. Vaikka vastuu on minun, ratkaisu tehtiin yhdessä koko porukan kesken.

”Meille on merkityksellistä, että saamme L&T:n kiertotalousosaamisen sekä kierrätyksen ja lajittelun palvelut käyttöömme ja voimme edistää jätehuoltoamme kestävän kehityksen suuntaan. Meillä on siinä hyvä ja luotettava kumppani."

- Anne Koskinen | Vastuullisuusjohtaja, STARK Suomi

 

Ota yhteyttä Kiertotalousosaajiimme

 

Uutiskirje_moduuli_kuva_4x5

Pysy ajantasalla

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeemme tilaajana saat aina ensimmäisten joukossa ajankohtaisen tiedon ja mielenkiintoiset kirjoitukset suoraan sähköpostiisi sinua kiinnostavista aihealueista.