Siirry sisältöön

Referenssi

Yhdessä Pauligin kanssa kohti hiilineutraaliutta

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Yhdessä Pauligin kanssa kohti hiilineutraaliutta</span>

Isot harppaukset vastuullisuudessa saavutetaan yhdessä. Paulig etsii määrätietoisesti uusia tapoja pienentää päästöjään ja ottaa isoja askelia kohti hiilineutraaliutta.

”Vuosaaren paahtimo on Pauligin ensimmäinen hiilineutraali tuotantolaitos ja olemme vähentäneet paahtimon kasvihuonepäästöjä 98 prosenttia vuodesta 2014. Tavoite on, että kaikki tuotantolaitoksemme ovat hiilineutraaleja vuoteen 2023 mennessä”, kertoo Pauligin kiinteistö- ja turvallisuuspäällikkö Timo Tuukkanen .

Paulig aikoo vähentää oman toimintansa kasvihuonepäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja Pauligin tavoitteet ovat saaneet kasvihuonekaasupäästöjen globaaliin vähentämiseen tähtäävän Science Based Targets initiativen (SBTi) validoinnin tieteellisiksi päästövähennystavoitteiksi.

Vuosaaressa hiilineutraaliuden saavuttamiseksi on keskitytty energiatehokkuuteen, aloitettu paahtokoneiden hukkalämmön talteenotto, ja siirrytty hankkimaan biokaasua sekä uusiutuvista lähteistä tuotettua sähköä ja kaukolämpöä.

Pauligin ja L&T:n yhteistyö energiatehokkuuden parantamisessa alkoi kesällä 2019. Ensin tehtiin Vuosaaren paahtimon olosuhteiden kartoitus ja energiakatselmus. Paulig ja L&T laativat energiakatselmuksen pohjalta energiatehokkuusohjelman, jonka avulla ohjataan myös muiden Pauligin tehtaiden energiatehokkuuden kehittämisestä.

”Se avasi silmiä siihen, mitä energiatehokkuustyö voi parhaimmillaan olla. Tuli nopeasti tunne, että tästä syntyy jotain suurempaa”, Tuukkanen sanoo.

LT Paulig_L8A0690

Saavutetuilla säästöillä katetaan investoinnit

L&T on leikannut Vuosaareen paahtimon energiankäyttöä tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla. Ilmanvaihdon ohjaustavan muutokset pienensivät sekä sähkön että kaukolämmön kulutusta ja myös energiakustannuksia.

”Meidän tavoitteemme on, että Pauligin ulkoa ostama energia hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti,” kertoo teknologiapäällikkö Tuomas Hietala L&T:ltä.

L&T:n energianhallintakeskus huolehtii siitä, että Vuosaaren paahtimon ja toimiston lämpötila ja hiilidioksidin määrä pysyvät Pauligin toivomalla tasolla. Energianhallintakeskus ohjaa myös kiinteistöhuollon toimenpiteitä. Energiatehokkuusasiantuntijat tarkastavat kohteen rakennusautomaatiojärjestelmän toiminnan määräajoin, jotta varmistetaan laitteiden optimaalinen toiminta.

Loppuvuodesta 2020 selvitettiin myös kahvipaahtimon paineilmakompressoreiden tuottaman hukkalämmön hyötykäyttöä.

Varsin pienilläkin toimilla saavutetaan nopeasti vaikuttavia lukuja. Toiminta on nettonegatiivista: säästöt ovat suuremmat kuin työn ja investointien kustannukset.

Vastuullisuus on käytännön tekoja

Pauligille vastuullisuus on keskeinen osa yrityksen strategiaa.

”Vastuullisuudessa vain teot ratkaisevat ja se on entistä tärkeämpää myös kuluttajille. Kuluttajapalvelumme raportissa nousi esiin, että kuluttajatkin ovat huomanneet energiatehokkuus- ja vastuullisuustoimintamme”, Tuukkanen kertoo.

Pauligin ja L&T:n yhteistyön alussa listattiin konkreettiset ehdotukset vastuullisuuden parantamiseen tähtäävälle työlle.

”Kaikki lähtee tarpeiden ymmärryksestä. Me olemme tehneet hyvää työtä, mutta se ei ehkä ollut aiemmin näin järjestelmällistä”, Tuukkanen sanoo.

”Energiakatselmoinnin avulla pystyimme määrittelemään kunnianhimoiset, mutta realistiset tavoitteet,” kertoo Hietala.

Energiatehokkuustyön tukena on myös se, että L&T hoitaa kokonaisvaltaisesti Pauligille jätehuollon ja kierrätyksen palvelut sekä kiinteistötekniikan palveluita , kuten sammutus ja turvatekniikan kunnossapitoa .

”Pidän siitä, että L&T:ltä tarjotaan proaktiivisesti vinkkejä asioiden kehittämiseen”, sanoo Tuukkanen.

Kohti suurempia tavoitteita

”Olemme saavuttaneet merkittäviä tuloksia, mutta samalla olemme rakentaneet myös jatkosuunnitelmia”, sanoo Tuukkanen.

Paulig haluaa olla edelläkävijä myös digitalisuuden hyödyntämisessä. Jatkossa L&T Smartti -energiapalveluita täydennetään digitaalisella Smartti Automaatio -palvelulla. L&T Smartti Automaatio on älykäs energianhallintajärjestelmä , jonka avulla energiankäyttöä voidaan optimoida vielä pidemmälle. Yhteinen tavoite digitaalisten palveluiden käyttöönotolle on kaukolämmön kulutuksen ja kustannusten pienentäminen ensimmäisen vuoden aikana jopa 20 prosentilla.

Energiatehokkuuden johtaminen on Pauligilla normaalia, jatkuvaa ja proaktiivista toimintaa.

”Haluamme minimoida ostoenergian ja hyödyntää omaa, talteen otettua ja kierrätettyä energiaa. Vuosaaressa pilotoituja malleja on lähdetty viemään myös yrityksen muille tehtaille”, sanoo Tuukkanen.

”Haluamme minimoida ostoenergian ja hyödyntää omaa, talteen otettua ja kierrätettyä energiaa. Vuosaaressa pilotoituja malleja on lähdetty viemään myös yrityksen muille tehtaille."

- Timo Tuukkanen, kiinteistö- ja turvallisuuspäällikkö, Paulig

Ota yhteyttä energiatehokkuusosaajiin »

Uutiskirje_moduuli_kuva_4x5

Pysy ajantasalla

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeemme tilaajana saat aina ensimmäisten joukossa ajankohtaisen tiedon ja mielenkiintoiset kirjoitukset suoraan sähköpostiisi sinua kiinnostavista aihealueista.