Siirry sisältöön

Liputusilmoitukset

Katso kaikki L&T:n omistusosuuksia koskevat liputusilmoitukset. 

Liputusilmoitukset vuosilta 2012-2023

Liputusilmoitus 27.6.2023 

Lassila & Tikanoja Oyj sai 26.7.2023 ilmoituksen, jonka mukaan Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön osakeomistus Lassila & Tikanojasta alitti 5 prosentin rajan 26.7.2023.

Liputusilmoitus 13.1.2021 

Lassila & Tikanoja Oyj sai 12.1.2021 ilmoituksen, jonka mukaan Nordea Funds Ltd:n osakeomistus Lassila & Tikanojasta alitti 5 prosentin rajan 11.1.2021.

Liputusilmoitus 2.12.2020 

Lassila & Tikanoja Oyj sai 2.12.2020 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5. pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Nordea Funds Ltd:n osakeomistus Lassila & Tikanojasta alitti 5 prosentin rajan 30.11.2020.

Liputusilmoitus 13.3.2020 

Lassila & Tikanoja Oyj sai 13.3.2020 ilmoituksen, jonka mukaan Nordea Funds Ltd:n osakeomistus Lassila & Tikanojasta ylitti 5 prosentin rajan 12.3.2020.

Liputusilmoitus 8.11.2019 

Lassila & Tikanoja Oyj sai 6.11.2019 ilmoituksen, jonka mukaan Kabouter Management LLC:n osakeomistus Lassila & Tikanojasta on laskenut alle 5 %:n rajan 6.11.2019.

Liputusilmoitus 5.11.2019 

Lassila & Tikanoja Oyj sai 1.11.2019 ilmoituksen, jonka mukaan Kabouter International Opportunities Fund II LLC:n osakeomistus Lassila & Tikanojasta on laskenut alle 5 %:n rajan 31.10.2019.

Liputusilmoitus 4.7.2017 

Lassila & Tikanoja Oyj sai 30.6.2017 ilmoituksen, jonka mukaan Kabouter Management LCC:n osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja äänistä on noussut 7,53 prosenttiin.

Liputusilmoitus 10.4.2013 

Lassila & Tikanoja Oyj sai 10.4.2013 ilmoituksen, jonka mukaan Nordea Rahastoyhtiö Suomen osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja äänistä on laskenut 4,98 prosenttiin.

Liputusilmoitus 12.3.2013 

Lassila & Tikanoja Oyj sai 12.3.2013 ilmoituksen, jonka mukaan Nordea Rahastoyhtiö Suomen osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja äänistä on noussut 5,5 prosenttiin.

Liputusilmoitus 11.12.2012 

Lassila & Tikanoja Oyj sai 11.12.2012 ilmoituksen, jonka mukaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja äänistä on laskenut 4,9 prosenttiin.

Liputusilmoitus 8.3.2012 

Lassila & Tikanoja Oyj sai 8.3.2012 ilmoituksen, jonka mukaan Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Tapiolan osuus Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeista ja äänistä oli laskenut 3,9 prosenttiin.

Liputussäännöksiä sovellettaessa Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Tapiola ja Yritysten Henkivakuutus Oy Tapiola sekä Tapiola Rahastoyhtiön hallinnoimat sijoitusrahastot muodostavat kokonaisuuden, jossa näiden yhtiöiden ja sijoitusrahastojen omistusosuudet äänimäärästä ja osakepääomasta lasketaan yhteen.