Siirry sisältöön

Miksi sijoittaa L&T:hen

Lassila & Tikanoja on vastuullinen sijoituskohde, jonka liiketoiminta perustuu kiertotalouden edistämiseen. Tarjoamme sijoittajillemme vakaan taloudellisen tuoton sekä mahdollisuuden olla mukana kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa. Lue, miksi L&T:hen kannattaa sijoittaa.

3 syytä sijoittaa Lassila & Tikanojaan

recycle-2-icon

Edelläkävijyys kiertotaloudessa

Kilpailuetumme perustuu vahvaan läsnäoloon materiaalien arvoketjun eri vaiheissa sekä kilpailijoitamme laajempaan kiertotalouden palvelutarjoamaan. Meillä on kyky ja riittävät resurssit toteuttaa vaativia kiertotalousratkaisuja asiakkaillemme.

euro-icon

Vahva rahoitusasema ja tase

L&T:llä on vahva rahoitusasema ja käyttöpääoman hallinta on hyvällä tasolla. Yhtiöllä on vahva kassavirta ja tase, mitkä mahdollistavat investoinnit kasvuun ja liiketoiminnan kehittämiseen. Maksamme omistajillemme vakaata osinkoa.

Harju ja vesistö

Globaalit megatrendit vauhdittavat kiertotaloutta

Globaalit megatrendit, kuten ilmastonmuutos ja luontokato luovat vahvan perustan L&T:n liiketoiminnalle. Tulevien vuosien aikana korjausliike kestävään talouteen tuo radikaaleja muutoksia tuotantotalouteen, energiajärjestelmiin sekä tapaamme käyttää ja kuluttaa resursseja. Materiaalitehokkuus- ja kierrätysvaatimukset kiristyvät ja uusioraaka-aineiden merkitys teollisuuden raaka-aineena kasvaa.

Tämä muutos tulee tarjoamaan runsaasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia kestäville palveluratkaisuille ja perustelemaan L&T:n roolia kiertotalouden kehittäjänä yhteiskunnassa. 

Jäteauto kaupungissa

Kiristyvä regulaatio luo kysyntää palveluillemme

Kiristyvä regulaatio ja kasvavat vastuullisuusvaatimukset edellyttävät yrityksiltä entistä suunnitelmallisempaa vastuullisuustyötä. Kehitämme jatkuvasti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa kestäviä palveluratkaisuja, joilla edistetään siirtymistä kestävään talouteen.

Myös yhteiskunta tukee palvelujemme kysyntää: yritysten odotetaan jatkuvasti kehittävän vastuullisuuttaan, sääntelijät haluavat asettaa tiukempia ympäristövaatimuksia ja kuluttajat ovat yhä valveutuneempia ja vaativat kestävämpiä palveluita.

Kierrätyslaitoksen työntekijä hymyilee

Vahva markkina-asemamme mahdollistaa kasvun

Olemme johtava kiertotaloustoimija Suomessa, ja tavoitteemme on vahvistaa asemaamme edelleen keskittymällä entistä vahvemmin kiertotalousliiketoimintoihin sekä kasvamalla valituissa segmenteissä. 

Tavoittelemme 5 prosentin vuotuista kasvua strategiakaudella 2022–2026. Kasvua tavoitellaan epäorgaanisesti ja yritysostoilla. Kaikki liiketoimintomme rakentavat tulevaisuuden kasvua kiertotalouteen ja sen tuomiin mahdollisuuksiin pohjaten.

Suhdannevaihtelut eivät vaikuta merkittävästi L&T:n palveluiden kysyntään, vaan tarve ammattimaisille jätehuolto-, siivous- ja kiinteistöpalveluille on tasaista.

Ihmiset puistossa picnicillä

Toiminnallamme on positiivinen yhteiskuntavaikutus

L&T:n tavoitteena on kasvattaa yrityksen taloudellista arvoa kestävästi sekä samalla luoda talouskasvua ja lisätä hyvinvointia. L&T on toimipaikkakunnillaan merkittävimpien työnantajien joukossa. Maksamillamme palkoilla, veroilla sekä hankinnoilla on huomattava vaikutus kuntatalouteen sekä talousalueen muuhun elinkeinotoimintaan.

Tarjoamme merkityksellistä työtä ja pyrimme varmistamaan, että henkilöstömme pääsee terveenä työpäivän jälkeen kotiin ja toimintakykyisenä vanhuuseläkkeelle. Edistämme sosiaalista vastuuta tarjoamalla työtä myös niille, joiden on vaikea työllistyä.

Aurinkoinen puisto - 2352x1568 - Vastuullisuus

Hillitsemme ilmastonmuutosta

L&T:n kiertotalouden palveluratkaisut vähentävät hiilidioksidipäästöjä. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Suurin osa L&T:n palveluista voidaan linkittää ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. 

Omien ja toimitusketjusta syntyvien päästöjen osalta tavoittelemme nettonollaa vuoteen 2045 mennessä.