Siirry sisältöön
Juha-Matti Laurila-1

Juha-Matti Laurila

Asiakkuusjohtaja L&T Teollisuuspalvelut

Kysy minulta

 • Vaarallinen jäte
 • Viemärihuolto
 • Teollisuuspuhdistus
 • Pilaantuneiden maiden kunnostus
 • Sivuvirtojen hyötykäyttö
 • Jätealueiden rakentaminen

Tiedän näistä

 • Lääke- ja erityisjätteiden keräysastiat
 • Erityisjätelaatikko
 • Laboratoriolaatikko
 • Varastokontti
 • Bulk-lava
 • Imuautopalvelut
 • Viemärin avaus
 • Viemärin puhdistus ja huuhtelu
 • Viemärin sulatus
 • Sadevesikaivon tyhjennys
 • Öljynerotuskaivon tyhjennys
 • Rasvanerotuskaivon tyhjennys
 • Hiekanerotuskaivon tyhjennys
 • Viemärikuvaus
 • Putkistokuvaus
 • Rakennuksen vastaanottokuvaus
 • Viemäriverkoston savututkimus
 • Pumppaamohuolto
 • Lokakaivon tyhjennys
 • Kodin viemärin avaus
 • Hiekkapuhallus
 • Kuivajääpuhallus
 • Suurtehoimurointi
 • Seisakki ja vuosihuolto
 • Soodapuhallus
 • Korkeapainepesu
 • Räjäytyspuhdistus
 • Hiilihappojääpuhallus
 • Märkäimu
 • Märkähiekkapuhallus
 • Ultrakorkeapainepesu
 • Imulakaisu
 • Kokonaisratkaisut tehdasalueille
 • Pilaantuneen maan kunnostus
 • Pilaantuneen maan vastaanotto
 • Pilaantuneen maan käsittely
 • Sivuvirtojen hyötykäyttö
 • Jätealueiden rakentaminen
 • Jäteöljyn kierrätys
 • Akkujen kierrätys
 • Elektroniikkajäte
 • Öljyinen jäte
 • Maalijäte
 • Liuotinjäte
 • Happojäte ja emäsjäte
 • Jarrunestejäte ja jäähdytinnestejäte
 • Säiliöiden ja konttien pesu
 • Jäteöljysäiliö
 • IBC-kontti
 • IBC-kontti kiintoaineille
 • IBC-kontti kiinteille aineille
 • IBC-säiliö syövyttäville nesteille
 • Loisteputkien keräysastia
 • Loisteputkilaatikko
 • Energialamppuastia
 • Paristonkeräysastia
 • Jätelaatikko romuakuille
 • SER-häkki ja SER-rullakko
 • Kanisterit
 • Tynnyrit
 • Viper-tynnyri
 • Valuma-allas tynnyrille
 • Kodin lokakaivon tyhjennys
 • Akkulaatikko
 • Vaarallisen jätteen minikontti
 • Lukittava jäteastia vaaralliselle jätteelle
 • Höyrytys
 • Paristolaatikko