Siirry sisältöön

Vinkki

Nykyajan kiinteistöjä johdetaan datalla

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Nykyajan kiinteistöjä johdetaan datalla</span>

70 % Suomen varallisuudesta on kiinni rakennetussa ympäristössä. Samaan aikaan näiden kiinteistöjen korjausvelka on jopa 50 miljardia euroa. Kiinteistöt myös tuottavat n. 30% hiilidioksidipäästöistä .  Miten voidaan varmistaa, että korjausvelka ei enää kasvaisi ja päästöt saataisiin pienenemään?

Kiinteistöt eivät ole ikuisia, mutta fiksusti hoidettuina ne säilyttävät arvonsa pitkään. Modernin kiinteistönhoidon tunnusmerkkejä ovat lopputuloskeskeisyys, ennaltaehkäisevä ylläpito ja tiedolla johtaminen.

Suoritteista lopputuloskeskeisyyteen

Lopputuloskeskeisellä kiinteistönhoidolla tarkoitetaan sitä, että viikottaisten suoritteiden, kuten siivouskertojen tai huoltokäyntien sijasta keskitytään lopputulokseen. Viikottaisia siivouskertoja oleellisempaa onkin se, että tila on jatkuvasti siisti ja hyvässä kunnossa. Tähän lopputulokseen päästään tarpeenmukaisella siivouksella .

Yksittäiset suoritteet voivat ratkaista tietyn ongelman tässä hetkessä. Pitkällä aikavälillä ne eivät kuitenkaan ole kustannustehokkain tapa toimia etenkään silloin, jos niillä hoidetaan perimmäisen ongelman sijasta vain sen näkyvää oiretta. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun kiinteistönhoito ei pohjaudu mitattuun tietoon vaan kiinteistöjä ylläpidetään ohjelman mukaan ajattelematta todellista tarvetta.

Yksittäiset suoritteet eivät nosta kiinteistön arvoa, mutta kokonaisuudessaan hyvin hoidettu ja laadukas toimitila on kilpailuvaltti vuokramarkkinoilla, myös aikana, kun toimitilojen käyttöasteet vaihtelevat .

Ehkäise ennalta

Ennaltaehkäisevä ylläpito tarkoittaa, että kiinteistössä piileviin ongelmiin puututaan ennen kuin ne pääsevät toteutumaan. Se pohjautuu moderniin teknologiaan ja kiinteistöstä kerättyyn tietoon. Tietoa kerätään erilaisten sensorien ja anturien avulla, joita esimerkiksi Smartti Automaatio hyödyntää analyyseissaan ja automaattisissa toimenpiteissään. Sensoreilla voidaan seurata mm. kiinteistön

  • energiankulutusta
  • lämpötilaa
  • ilmanlaatua
  • sähkönkulutusta
  • vedenkulutusta.

Jos kiinteistön olosuhteet syystä tai toisesta muuttuvat, se näkyy välittömästi antureiden tuottamassa datassa. Siten mahdolliseen ongelmaan voidaan puuttua ja pureutua hyvissä ajoin – ja parhaimmillaan säästää merkittävä summa rahaa.

Oleellisessa osassa on eri lähteiden tuottaman tiedon yhdistäminen ja ylläpidon ohjaaminen tiedolla. Näin esimerkiksi vanha putkisto korjataan ennen ensimmäistäkään vesivahinkoa , kasvavan sähkönkulutuksen syy selvitetään ennen kuin sähkölasku kaataa koko budjetin ja huonoon sisäilmaan puututaan ennen henkilöstön oireilua.

Johda tiedolla, älä mutulla

Nykypäivänä tiedon kerääminen ei ole ongelma. On kuitenkin tiedettävä, mikä tieto on lopputuloksen kannalta merkityksellistä, ja jalostettava se sellaiseen muotoon, että siitä on helppo johtaa toimenpiteitä. Jos tiedonkeruun pohjalta ei ryhdytä käytännön toimeen, arvokkaasta datasta ei ole mitään hyötyä.

Smartti Automaatio ja tarpeenmukainen siivous ovat L&T:n konkreettisia dataa hyödyntäviä palveluita. Lisäksi meillä L&T:llä tiedolla johtamisen tukena on palvelualusta KIITO+ , joka on ketterä kanava kiinteistötiedon hallintaan. Palvelumallimme avulla haluamme auttaa asiakkaitamme saamaan entistä parempaa tuottoa omistamistaan kiinteistöistä, kiinteistön käyttäjien tyytyväisyyttä unohtamatta.

Sekä lopputuloskeskeisyys että ennaltaehkäisevä ylläpito ovat riippuvaisia reaaliaikaisesta datasta. Data kertoo kiinteistön nykytilasta ja sen pohjalta voidaan muun muassa päätellä, milloin huollolle on tarvetta. Korjauskustannuksiin kuluu maltillisemmin rahaa, kun ongelmiin puututaan hyvissä ajoin. L&T:n asiantuntemus auttaa johtamaan kiinteistöjä tiedolla, tehokkaasti.

Lue lisää tarpeenmukaisista kiinteistöpalveluista
Lue lisää kiinteistöjen kustannusoptimoinnista

 

Uutiskirje_moduuli_kuva_4x5

Pysy ajantasalla

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeemme tilaajana saat aina ensimmäisten joukossa ajankohtaisen tiedon ja mielenkiintoiset kirjoitukset suoraan sähköpostiisi sinua kiinnostavista aihealueista.