Siirry sisältöön

Uratarina

Nicolan siivousura alkoi nuorena ja on vienyt jo palvelumestariksi

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Nicolan siivousura alkoi nuorena ja on vienyt jo palvelumestariksi</span>

Nicola Hayes sai 15-vuotiaana Lassila & Tikanojalta kesätöitä asiakaskohteen siivoojana. Välissä kului muutamia vuosia opintojen ja matkailu- ja ravintola-alan töiden parissa. Sitten hän sai ystävältään kuulla, että vanhaan kesätyökohteeseen etsitään vakituista työntekijää. Nicola haki paikkaa ja sai sen. Urapolku on kulkenut sittemmin siivoustyöstä palvelumestarin tehtäviin.

Kuka olet?

Olen Nicola Hayes, 28-vuotias helsinkiläinen.

Mitä työtä teet?

Toimin palvelumestarina L&T:n asiakaskohteessa.

Mikä on parasta omassa työssä?

Esihenkilötyössä on hienoa saada ylläpitää hyvää työyhteisöä. Oma tiimi ja kollegat ovat todella mahtavia.

L&T:n tavoitteena on maailman vastuullisin siivous. Haluamme kehittyä ja haastaa koko toimialan kehittymään. Siksi loimme Vastuullisempaa siivousta -kehitysohjelman . Se antaa mittarit ja mahdollisuudet pyrkiä kokonaisvaltaisesti aina parempaan. Tämä on hyväksi kaikille: ihmisille, yrityksille, kiinteistöille ja ympäristölle.

Henkilöstö on L&T:n suurin voimavara, josta on tärkeää pitää huolta: olemme lanseeranneet ainutlaatuisen organisaatiomallin ja päivittäneet johtamisjärjestelmämme, jota auditoidaan säännöllisesti. Pidämme huolta henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä sekä varmistamme yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden toteutumisen. Hyvinvoiva henkilökunta ja yrityksen kantama sosiaalinen vastuu näkyvät lopulta laadukkaana työnjälkenä.

Kesätöistä palvelumestarin urapolulle

Nicola Hayes oli jo teini-ikäisenä kova tekemään töitä. 15-vuotiaana hän työskenteli kesän siivoojana L&T:llä ja jatkoi sitten opintoja. Kesät ja vapaa-aika kuluivat erilaisissa matkailu- ja ravintola-alan töissä. Opintojensa päätyttyä Nicolalla oli parhaimmillaan samanaikaisesti kolme työpaikkaa. “Vuorojen ja aikataulujen sumpliminen tuli tutuksi,” nauraa Nicola, “onneksi tuplabuukkauksia eri työpaikoille ei käynyt kuin pari kertaa.”

Osa töistä oli päiväpainotteisia, osaa Nicola teki iltaisin ja öisin. “Työtehtävät ja työskentely-ympäristöt olivat niin toisistaan poikkeavia, että se itsessään oli virkistävää. Ravintola-alalla myös asiakkaat ovat eri vuorokaudenaikoihin hieman erilaisia, joten omia vuorovaikutustaitojaan sai kasvattaa monenlaisissa tilanteissa.”

Säännöllinen kokoaikatyö kuitenkin kiinnosti Nicolaa. Ystävän vinkatessa, että vanhassa kesätyökohteessa L&T:n siivouspalveluissa etsittiin vakituista siivoojaa, hän päätti hakea paikkaa. Vaikka rekrytointiprosessi olikin lyhyt ja kohde tuttu, perehdytyksessä ei tingitty. Kesätyöajastakin oli ehtinyt kulua viitisen vuotta, ja siivousalalla menetelmät kehittyvät jatkuvasti.

“Rutiinit ja laatukriteerit käydään aina uuden työntekijän kanssa tarkasti läpi”, sanoo Nicola. “Haluamme, että siivoustyö on hyvälaatuista kaikissa kohteissa. Siksi perehdytyskoulutus on aina tärkeää.”

Monet mahdollisuudet ylläpitävät motivaatiota

Nicola on nyt työskennellyt L&T:llä reilun seitsemän vuoden ajan. Työskenneltyään pari vuotta siivoojana Nicola eteni siivoustyön palveluohjaajaksi. Vähitellen hän kiinnostui myös muista L&T:n palveluvalikoimaan kuuluvista tehtävistä.

Kun mahdollisuus aulapalvelutehtäviin avautui toisessa asiakaskohteessa, Nicola sai siirtyä sinne. Aula- ja kokouspalvelutehtävistä hän on edennyt nykyisiin tehtäviinsä, eli siivouspalveluiden palvelumestariksi ja 17 hengen tiimin esimieheksi.

“Uralla etenemistä ja uuden oppimista tuetaan meillä vahvasti”, kertoo Nicola. Koulutuksia henkilöstölle järjestetään jatkuvasti.

“Jos on kiinnostunut uudenlaisista tehtävistä, asiasta voi aina keskustella oman esimiehen kanssa. Yhdessä voidaan kartoittaa ja suunnitella, miten uusiin tehtäviin voisi siirtyä. On kaikille kannattavaa, että työssä säilyy hyvä motivaatio. Olipa työ mitä tahansa, sen pitää tuntua itselle sopivalta ja hyvältä.”

Nicola on tyytyväinen myös työnantajansa tarjoamaan muuhun tukeen. “Meillä on kouluttautumismahdollisuuksien lisäksi hyvä työterveyshuolto ja erilaisia työntekijöiden hyvinvoinnin tukemisen tapoja. On sellainen olo, että jokaista työntekijää arvostetaan ja halutaan varmistaa työssä viihtyminen.”

Siirryttyään esihenkilötehtäviin myös Nicolan tehtäviin kuuluu tiiminsä työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtiminen. Kahdeksan hengen esihenkilötiimissä työtehtävät on jaettu kolmelle eri roolille . Nicolan vastuualueena ovat henkilöstöasiat.

Yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä

Siirtyminen esihenkilötehtäviin ei jännittänyt Nicolaa, sillä myös siihen oli tarjolla tukea ja sparrausta. Kollegat ja oma esihenkilö neuvovat uusissa tilanteissa. Esihenkilötyön luonteeseen kuuluu myös vaikeiden tilanteiden käsittely.

“Kun minulla oli ensimmäinen ongelmatilanne, en joutunut siihen yksin. Mukana olleen kollegan kanssa käytiin tilanne myös läpi jälkeenpäin ja jäi sellainen olo, että nyt osaan tämänkin. Asiat asioina.”

Ihmisten kanssa työskentely on Nicolalle mieluisaa. Päivittäistyössä hänen tehtävänsä ovat paljolti arkista ongelmanratkaisua yhdessä työntekijöiden kanssa, omavalvontakierroksia kohteessa ja hallinnollisia töitä. Nicola varaa riittävästi aikaa keskusteluun tiimiläisten kanssa, jotta mahdollisista pienistä ongelmista ei pääse kasvamaan isoja.

“Jos jollakulla on joku huoli tai työhön liittyvä haaste, hänellä usein on siihen myös hyvä ratkaisuehdotus. Niiden kuunteleminen ja puntaroiminen yhdessä työntekijän kanssa on minun tehtäväni”, toteaa Nicola. “Sitten voidaan yhdessä sopia, miten edetään asian ratkaisemiseksi.”

Nicola kertoo, että tiimihenki sekä omassa kohteessa että L&T:llä yleensäkin ovat hyvät. “Olemme kaikki tasavertaisia, ja keskustelukulttuuri on avoin. Täällä on hyvä olla töissä.”Tarina on julkaistu 4.5.2021.

Katso myös