Siirry sisältöön

Uratarina

Siivouksen palvelumestari on työntekijöiden luottohenkilö

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Siivouksen palvelumestari on työntekijöiden luottohenkilö</span>

Palvelumestari Jarmo toimii työntekijöiden luottohenkilönä. Asiakkaalle hänen työnsä jälki näkyy siinä, että palvelu suoritetaan kohteissa nopeasti ja laadukkaasti.

Palvelumestari on työntekijöiden luottohenkilö ja henkilöstökokemuksen ylläpitäjä asiakaskohteissa. Palvelumestari Jarmo Heinosen mukaan rooliin kuuluu oleellisesti oman työporukan ammattitaidon ylläpito, kehittäminen, osaamisen varmistaminen ja palautteen antaminen.

"Hyvän asiakaskokemuksen resepti perustuu hyvään henkilöstökokemukseen. Omalla toiminnallani pyrin edesauttamaan henkilökuntani tyytyväisyyttä. Olen varma, että tämä hyvä fiilis välittyy myös asiakkaalle", palvelumestari Jarmo Heinonen pohtii.

Asiakkaan tarpeiden mukaista palvelua

Palvelumestarin tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa, että asiat hoituvat nopeasti ja kohteessa tekee töitä osaava työntekijä.

"Minä työskentelen tässä asiakkaan ja työntekijän välissä. Jos asiakas tilaa jotain, minä laitan asiat tapahtumaan, ja jos työntekijöillä on toiveita työn sujumisen kannalta, sumplin niitä kuntoon", Jarmo avaa työnkuvaansa.

Työssä on oltava jatkuvasti herkkänä asiakkaan toiveille ja mahdollisille haasteille. Yhdessä muun tiimin kanssa pyritään löytämään parhaat ratkaisut, jotta palvelu olisi asiakkaan tarpeiden mukaista.

"Tarvittaessa muokkaamme ja hienosäädämme pieniäkin yksityiskohtia. Asiakkaan palautteet ja kehitysehdotukset pyydän suoraan itselleni, jotta hyväksi todetut toimintatavat saadaan mahdollisuuksien mukaan myös laajempaan käyttöön" , Jarmo kertoo.

Läsnäolo ja tavoitettavuus ovat tärkeitä asioita palvelumestarin työssä

Jarmo toimii lähiesihenkilönää 30 hengen tiimille. Hänen mukaansa läsnäolo on tärkeää,  ja siksi kauimmaisissakin kohteissa pistäydytään parin viikon välein.

"Lähiesihenkilönä kierrän kentällä ja ohjaan töitä päivittäin. Huolehdin perehdyttämisestä ja osaamisen kehittämisestä. Suunnittelen hyvin yksilökeskeisesti, mitä kukakin tekee", Jarmo kertoo omista työskentelytavoistaan.

"Puhelin on myös aika keskeinen työkalu tässä työssä. Autossa istuessa handsfree laulaa kaikki matkat" hän naurahtaa.

Jarmon mukaan on tärkeää, että tiimissä on hyvä yhteishenki ja porukan osaaminen on tarvittavalla tasolla, jotta asiat hoituvat kohteissa ketterästi. Hän antaakin kiitosta omalle tiimilleen, jonka jäsenet ovat itseohjautuvia ja kovia ammattilaisia.

"Minulla on mahtava porukka, joka tuntee omat kohteensa ja vastuualueensa ja he osaavat tarvittaessa tehdä päätöksiä myös itsenäisesti. Toki isommista asioista neuvotellaan aina porukalla" Jarmo kehuu porukkaansa.

Aidot kohtaamiset ihmisten kanssa ovat työn paras anti

"Palvelumestarin rooli sopii minulle, koska pidän kommunikoinnista ihmisten välillä. Aito kohtaaminen työntekijöiden kanssa on tärkeää. En anna vain palautetta, jos asiat ovat huonosti, vaan myös kehun ja kannustan. Hyvä palaute lisää hyvinvointia ja henkilöstön pysyvyyttä", Jarmo kertoo.

Hänen mukaansa tyytymättömyys työssä voi perustua usein aika pieniin ja helposti korjattavissa oleviin asioihin.

"Pyrin siihen, että työntekijöilläni on mahdollisimman matala kynnys ottaa minuun yhteyttä. Sillä on iso merkitys, että siivoojan ei tarvitse kyräillä jonkun rikkinäisen harjan kanssa, vaan asia hoidetaan heti kuntoon", Jarmo toteaa.

Jarmon asenteesta huokuukin tietynlainen selkeys ja mutkattomuus:  asiat hoidetaan tyynesti yksi kerrallaan, eikä palautteita kannata ottaa henkilökohtaisesti.

"Mikäli joku asia on mennyt pieleen, se korjataan ja jatketaan hommia", Jarmo summaa.

Entä miten Jarmo on viihtynyt L&T:llä?

"Olen ollut alalla seitsemän vuotta ja työskennellyt erilaisissa rooleissa -  myös siivoojana - joten tunnen käytännöt. Minua houkutteli L&T:llä se, että asiat toimivat. Alaisten ja työn määrä on hallittavissa, täällä on modernit työkalut ja yhteydenpito joka puolelle, kuten palkkahallintoon, toimii", Jarmo vastaa hymyillen.

 

Palvelumestari

  • Toimii esihenkilönä sekä johtaa ja valmentaa tiimiään
  • Hoitaa tiimipalaverit ja kehityskeskustelut, rekrytoi ja perehdyttää
  • Varmistaa työhyvinvoinnin ja -tyytyväisyyden toteutumisen
  • Johtaa työturvallisuutta, tutkii läheltä piti - ja tapaturmatilanteet sekä vastaa korjaavista toimenpiteistä

Tarina on julkaistu 19.10.2020.

Katso myös