Siirry sisältöön

Uratarina

Vain turvallisuus on tärkeää – hyvä perehdytys on kaiken a ja o

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Vain turvallisuus on tärkeää – hyvä perehdytys on kaiken a ja o</span>

L&T:n Teollisuuspalvelut on turvallinen työpaikka. Turvallisuus ei synny kuitenkaan itsestään, vaan vaatii kaikilta motivaatiota, huomiota ja käytännön tekoja.

Me L&T:llä haluamme, että työntekijöillemme tai asiakkaillemme ei satu vahinkoja tai tapaturmia. Siksi työturvallisuutta kehitetään ja parannetaan jatkuvasti myös L&T:n Teollisuuspalveluissa. Työturvallisuudella on meillä pitkä historia, koska olemme työskennelleet vuosikymmeniä teollisuuslaitoksissa ja jalostamoissa, joissa turvallisuusvaatimukset ovat tiukat.

Kaikki alkaa hyvästä perehdytyksestä: uutena työntekijänä sinut tutustutetaan työhön, työtapoihin ja turvallisuuteen huolella ja ajan kanssa.

Hyvä perehdytys varmistetaan puolestaan sillä, että koulutamme jatkuvasti työntekijöitämme uusiksi perehdyttäjiksi.

Eri yksiköissä onkin työt hyvin tuntevia ihmisiä, jotka ovat innokkaita ja motivoituneita perehdyttämiseen. Perehdyttäjäksi voi meillä päästä niin kokenut konkari kuin uudempikin työntekijä, yksiköiden tarpeista riippuen.

Perehdyttäjiä myös jatkokoulutetaan ja he pääsevät kehittämään työtapoja fiksummiksi ja turvallisemmiksi.

Turvallisuus on asenne

Työturvallisuudessa olennaista on oma motivaatio ja asenne. Jokaisen L&T:läisen täytyy ymmärtää, että riskejä ei oteta. Sinun pitää puuttua tarvittaessa työkaverin tekemiseen ja kertoa esimiehille kaikista epäkohdista laitteiden kunnossa tai työskentelyolosuhteissa.

Tapaturmat voivat olla meillä vakavia, koska laitteet ovat järeitä. Tapaturmat käyvät myös kalliiksi, mutta rahaakin tärkeämpää on terveys.

Yksikkökohtaisen perehdytyksen lisäksi Teollisuuspalvelujen työntekijät käyvät läpi verkkoaineiston, johon on koottu työohjeita sekä työturvallisuutta koskevia ohjeita ja määräyksiä. Myös jokaiselle uudelle työmaalle mentäessä työntekijämme käyvät läpi uuden paikan olosuhteet, vaatimukset ja määräykset.

LT työskentely turvallisesti teollisuuden parissa

Toimivat laitteet ovat turvallisia

Oleellinen osa perehdyttämistä on se, että alussa meillä työskennellään kokeneemman työkaverin kanssa. Häneltä opit oikeat työtavat, ja tehtävien vaativuutta ja itsenäisyyttä lisätään kokemuksen karttuessa.

Yksi työturvallisuuden tekijä on se, että työkalut ja laitteet ovat moderneja ja toimivia. Kunnossa olevilla laitteilla ja oikeanlaisilla suojavarusteilla varmistetaan, että jokainen pääsee työpäivän jälkeen terveenä kotiin. Teollisuuspalveluilla tehdään jatkuvasti laite- ja kalustokehitystä, jolla tähdätään työn sujuvuuden lisäksi työntekijöiden turvallisuuden parantamiseen.

Osa Teollisuuspalveluiden perehdytystä on laitekohtainen perehdytys. Meillä työskennellään koneilla ja laitteilla, jotka ovat väärinkäytettyinä vaarallisia. Käytämme isoja ja raskaita imu- sekä pesulaitteistoja ja korkeapainepesureissa voi olla jopa 3 000 barin paine. Tämä kaikki tarkoittaa riskejä niin itselle, muille ihmisille kuin asiakkaan omaisuudelle – siksi meillä ei tingitä työturvallisuudesta piiruakaan.

LT turvallinen työskentely teollisuuden parissa-1

L&T:llä on yli 8000 työntekijää, joista reilut 600 työskentelee Teollisuuspalveluissa. Sinäkin voit olla yksi meistä! Katso täältä avoimet työpaikkamme!

Teollisuuspalvelut on yksi L&T:n kolmesta Suomessa palvelevasta liiketoiminasta Ympäristöpalveluiden ja Kiinteistöpalveluiden ohella. Teollisuuspalvelut koostuu puolestaan neljästä palvelukokonaisuudesta, jotka palvelevat koko Suomen laajuudella ja tarjoavat paljon erilaisia työmahdollisuuksia:

Prosessipuhdistus tekee teollisuuden puhtaanapitopalveluita. Prosessipuhdistuksen palveluja ovat korkeapainepesut, robottipesut, suurtehoimuroinnit, räjäytyspuhdistukset, vesileikkaus, vesipiikkaus, kuivaimu ja -puhallus, märkäimu ja imulakaisu.

Viemärihuolto tekee viemäreiden ja putkistojen puhdistuksia, avauksia sekä kuvauksia, kaivojen ja erottimien huoltoja sekä tyhjennyksiä ja jätevesijärjestelmien ylläpitoa sekä huoltoja.

Vaaralliset jätteet kuljettaa ja käsittelee omissa laitoksissaan vaarallisia jätteitä ympäri Suomea. Vaarallisia jätteistä ovat muun muassa jäteöljyt, sähkö- ja elektroniikkaromut, maalit, lakat sekä jarru- ja jäähdytinnesteet.

Ympäristörakentaminen ohjaa soveltuvat teollisuuden sivuvirrat hyötykäyttöön, kunnostaa pilaantuneita maa-alueita ja rakentaa uusia sekä sulkee käytöstä poistettuja jätealueita koko Suomen alueella.

Katso myös