Siirry sisältöön

Työturvallisuuden kehittäminen

Olemme sitoutuneet nolla tapaturmaa -ajatteluun ja uskomme, että kaikki tapaturmat ovat vältettävissä. Pitkäjänteisen työn tavoitteena on saada henkilöstömme oivaltamaan, että jokainen voi vaikuttaa työturvallisuuteen. 

Näin toteutimme työturvallisuutta vuonna 2023

23

kokonaistapaturmataajuus (TRIF)

63 570

turvallisuushavainnot

21 720

Safety walkit

Monimuotoinen työyhteisö 9 - 2352x1568 - Vastuullisuus

Päämääränämme on oppia ajattelemaan ja toimimaan niin, että kaikki työtapaturmat ovat vältettävissä.

Näin edistämme työturvallisuutta

group-work-icon

Ennakoivat toimet

Turvallisuushavainnot, Safety walkit, turvallisuustuokiot ja muut ennakoivat toimet kuuluvat päivittäiseen työhömme ja auttavat meitä tunnistamaan riskejä ennakkoon.

human-computer-chat-icon

Koulutukset

Kasvatamme henkilöstömme tietotasoa työturvallisuudesta ja -riskeistä osana perehdytysohjelmaa sekä koulutusten ja tietoiskujen avulla. 

document-pen-icon

Arviointi ja seuranta

Teemme ennakoivaa riskienarviointia, jolla pyrimme välttämään tapaturmia. Tapaturman sattuessa käymme tapahtuneen huolellisesti läpi, jotta varmistamme, ettei saman asian vuoksi sattuisi uutta tapaturmaa.

Vaarallisten jätteiden kuljettaja
Vaarallisten jätteiden kuljettaja

Standardien mukaista turvallisuustyötä

Työturvallisuustoimintaa L&T:llä ohjaa ISO 45001-standardin mukaisesti sertifioitu johtamisjärjestelmä sekä työturvallisuuspolitiikka. Turvallisuus on kokousten asialistalla johtoryhmästä lähtien ja turvallisuuskehityksestä raportoidaan kuukausittain johtoryhmälle ja hallitukselle sekä toimialoille yksikkötasoilla asti.

Asiantuntija tutkii puhelinta
Asiantuntija tutkii puhelinta

Tapaturmien määrä laskenut jopa 66 %

L&T:llä työturvallisuutta on onnistuttu kehittämään pitkäjänteisellä ja systemaattisella työllä. Viimeisen 15 vuoden aikana tapaturmien määrä suhteessa miljoonaan työtuntiin on laskenut 66 %. Merkittävä rooli työtapaturmien määrän vähenemisessä on ollut ennakoivilla työturvallisuustoimilla. Myös henkilöstön osallistumisaktiivisuus on nousut ja yhä useampi tekee aktiivista ennakoivaa työturvallisuustyötä.

Jäteauto ja kuski - 2352x1568 - Vastuullisuus

14 vuotta ilman tapaturmia

L&T:llä on monia toimipisteitä, joissa työturvallisuus on esimerkillisellä tasolla. Esimerkiksi Vaasassa on vietetty viisi tapaturmatonta vuotta, Porissa seitsemän ja Raahessa jopa 14. Raahen toimipisteessä ei saa käyttää kiire-sanaa, sillä se lisää kiireen tuntua ja siten myös huolimattomuutta. 

Lue lisää turvallisuustyöstämme

Vaarallisten jätteiden kuljettaja
Vaarallisten jätteiden kuljettaja

Lue työturvallisuuden kehityksestä vuonna 2023

Vuonna 2023 turvallisuustyömme eteni hienosti. Lue viimeisimmästä vuosikertomuksesta lisää.