Siirry sisältöön

Uratarina

Siivouspalveluissa laitettiin johtoporras koulun penkille

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Siivouspalveluissa laitettiin johtoporras koulun penkille</span>

Koska hyväksi johtajaksi ei synnytä vaan opitaan, L&T:n siivouksen johtoryhmä pääsi keväällä 2021 kehittämään omia johtamistaitojaan JET-valmennuksessa. Koulutus oli jatkoa siivous- ja tukipalveluissa viime vuosien aikana tehdylle organisaatiomuutokselle, jossa tuotannon esihenkilöroolit laitettiin uuteen uskoon.

Viime vuonna L&T:n siivouspalveluissa tehdynorganisaatiomuutoksenjatkona on yhtiössä satsattu vahvasti henkilöstön kouluttamiseen. Vuonna 2020 koulutuksia pidettiin yhteensä jopa 1 583 tuntia 656 toimihenkilölle. Tällä varmistettiin laadukas esimiestyö ja sitä kautta parannettiin sekä henkilöstön että asiakkaiden tyytyväisyyttä.

Ja kouluttaminen jatkuu edelleen. Yksi lukuisista pian alkavista koulutuksista on siivous- ja tukipalveluiden laajennetulle johtoryhmälle järjestetty johtamiskoulutus, johon osallistuvilla on mahdollisuus suorittaa Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, eli JET-tutkinto.

”Koulutukseen osallistuu yhteensä 42 henkilöä, joista 28 suorittaa tutkinnon. Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy ja Kiinteistöalan Koulutussäätiö Kiinkon kanssa yhteistyössä järjestetyn koulutuksen tavoitteena on paitsi kehittää johtamiskäytäntöjä ja antaa uusia työkaluja käytännön johtamiseen, myös muistuttaa johtajiamme tekemään entistä enemmän yhteistyötä”, kertoo L&T:n koulutusvastaava Tuulikki Suonpää.

Itsekin JET-koulutukseen osallistuva Suonpää odottaa mielenkiinnolla tulevia keskusteluja sekä tiimityötä:

”Avoimella keskustelulla ja kokemusten jakamisella saamme talon sisältä löytyvän laajan tietotaidon leviämään sekä parhaat käytännöt jakoon. Näin jokaiselle koulutukseen osallistuvalle saadaan varmasti aikaan jonkinlainen ahaa-elämys, joka taas lisää johtajien sisäistä paloa kehittää omaa arkista tekemistään, eli siis toimia parempina johtajina.”

Inhimillistä johtamista ja inhimillisiä johtajia

Johtajan asenteella on suuri vaikutus työpaikan ilmapiiriin, ja hyvä johtaja pystyykin omalla esimerkillään inspiroimaan tiiminsä parempiin suorituksiin.

”Siksi osallistujien innostaminen ja motivointi ovat aikuiskoulutuksen ytimessä. Tästä ajatuksesta kertoo myös L&T:lle räätälöidyn koulutuksen nimi: Liekeissä kohti Suomen parasta johtajuutta . Pyrimme löytämään keinoja, joilla koulutuksen osallistujat voivat levittää innostusta työtä kohtaan”, selventää koulutuspäällikkö Jarkko Mahkonen Kiinkosta.

Kouluttamisen lisäsi siivous- ja tukipalveluissa on satsattu entistä inhimillisempään johtamismalliin.

”Laitoimme vuonna 2019 aloitetun organisaatiomuutoksen myötä yksikköjen rakenteet uusiksi, toimme esimiehet lähemmäksi henkilöstöä sekä pienensimme tiimien kokoa”, kertoo L&T:n HR Business Partner Anu Heikkilä.

”Tehtyjen muutosten avulla varmistamme, että esimiehillä on oikeasti aikaa työntekijöilleen, tiimit näkevät toisiaan useammin ja pystyvät jakamaan resursseja fiksummin. Eli kaikessa yksinkertaisuudessaan esimiehet ovat siis enemmän läsnä työntekijöiden arjessa ja valmiita kuuntelemaan. Näin työntekijöillä on enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa ja saada tukea työhönsä, mikä lisää työn mielekkyyttä ja motivaatiota sen tekemistä kohtaan”, Heikkilä jatkaa.

Henkilöstötyytyväisyyden kautta parempaa palvelua asiakkaille

Johtamiskäytäntöjen kehittämisen sekä organisaatiomuutoksen taustalla ovat sekä omien työntekijöiden viihtymisen sekä sitä kautta myös asiakastyytyväisyyden parantaminen.

”Meillä siivoavat ihmiset, eivät koneet. Koska tyytyväiset työntekijät tekevät työnsä yleisesti ottaen paremmin, saavat asiakkaatkin laadukkaampaa palvelua. Siksi henkilöstötyytyväisyyden varmistaminen on prioriteettilistamme sijalla yksi. Me teemme kaikki yhdessä töitä ja parannamme palveluamme johdosta kentälle asti, jotta asiakkaamme saisivat entistäkin puhtaampaa siivousjälkeä”, L&T:n siivous- ja tukipalvelujen liiketoimintajohtaja Antti Niitynpää summaa.

Juttu on tehty yhteistyössä Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:n ja Kiinteistöalan Koulutussäätiö Kiinkon kanssa ja se on julkaistu 18.3.2021.

Kiinko on kiinteistö- ja rakentamisalan johtava kouluttaja, joka kehittää alan nykyisten ja tulevien ammattilaisten monipuolista osaamista. Tieto taidoksi ja toiminnaksi.

kiinko.fi

Katso myös