Siirry sisältöön

Uratarina

Aurinko paistaa viherpalveluissa sateellakin - tiimihenki saa kiitosta

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Aurinko paistaa viherpalveluissa sateellakin - tiimihenki saa kiitosta</span>

L&T:n viherpalveluissa on viime aikoina kiinnitetty huomiota hyvään tiimihenkeen ja voittajatiimien rakentamiseen. Toimenpiteiden ansiosta henkilöstötyytyväisyys kohosi tänä vuonna uusiin korkeuksiin. Myöskin kesän ja kasvukauden tuomat kiireet otettiin vastaan positiivisella asenteella.

Viherpalveluissa on hyvä tehdä töitä: työmaille tullaan hymyssä suin, työt koetaan merkitykselliseksi ja johtaminen laadukkaaksi. Nämä seikat käyvät ilmi henkilöstökyselystä, jossa kartoitettiin viherpalvelulaisten suhdetta omaan työhön ja esimiestyön laatua.

Viherpalveluiden liiketoimintapäällikkö Satu Sokkinen on henkilöstökyselyn tuloksiin tyytyväinen. Erityisen positiivisina hän pitää tuloksia siksi, että kysely toteutettiin vuoden kiireisimpään aikaan, kevään ja kasvukauden kynnyksellä.

“Tänä keväänä ihmisillä on ollut aikaa kulkea ulkona ja havainnoida lähialueita, mikä on näkynyt meillä viherpalveluissa yhteydenottoina ja työtilauksina. Töitä on ollut paljon, mutta toisaalta suoraa kiitostakin on tullut alueiden käyttäjiltä, mikä on ollut työntekijöillemme fantastista”, Sokkinen kertoo.

Viherpalveluissa tiimi on kuin yhtä perhettä

L&T:n viherpalvelut huolehtii muun muassa kiinteistöjen ja puistoalueiden suunnittelusta, viherrakentamisesta ja kunnossapidosta. Työ on luonteeltaan sosiaalista, sillä alueet laitetaan kuntoon yhdessä tiimin kanssa.

Sokkinen arvelee, että nimenomaan yhdessä työskentely vaikuttaa myönteisesti motivaatioon ja merkityksellisyyden kokemukseen. Töitä tehdään ulkona kimpassa säällä kuin säällä. Hyvä tiimihenki korostui myös kyselyssä, jossa viherpalvelulaiset arvioivat sen arvosanalla 9,3/10.

“Tiimi antaa voimia työpäivään. Onnistumiset koetaan yhdessä, ja vastoinkäymisissä tsempataan yhdessä maaliin. Moni viherpalveluissa sanoo, että tiimi on kuin yhtä perhettä”, Sokkinen kertoo.

Viihtyvyyden taustalla laadukas esimiestyö

Viime vuosina viherpalveluissa on kiinnitetty erityisesti huomiota johtamisen laatuun. Tuoreessa kyselyssä oman esimiehen suositteluindeksin keskiarvo oli 57, joka on NPS-asteikolla erinomainen arvosana.

Sokkinen kertoo, että tiimin rakentamiseen käytetään paljon ajatusta ja aikaa. Tavoitteena on rakentaa voittajatiimi, jossa jokaisella työntekijällä on omat vahvuutensa ja mahdollisuus onnistua työssään.

“Emme etsi kauniita ja rohkeita, vaan eri tasoisia nykyisiä tai tulevia osaajia, jotka täydentävät toisiaan ja tuottavat positiivisen asiakaskokemuksen. Esimiehen vastuulla on huolehtia, että uudet työntekijät saavat hyvän perehdytyksen, työt jakaantuvat reilusti ja tiimin osaaminen kasvaa tasapuolisesti”, Sokkinen kertoo.

Hyvin viestitty on puoliksi tehty – uusia niksejä ohjeistukseen

Hyvän tiimin lisäksi kattavilla ja oikea-aikaisilla ohjeilla on tärkeä rooli työviihtyvyyden ja henkilöstökokemuksen kannalta – mitä selkeämpi homman nimi on, sitä vähemmän aikaa menee sormi suussa ihmettelyyn.

“Mietimme koko ajan, miten saisimme tietoa kulkemaan parhaiten. Apunamme on Kiito-tuotannonohjausjärjestelmä , jonka kautta työntekijät saavat kännykkäänsä tiedot työmaasta ja siellä tehtävistä töistä. Oleellista on löytää tasapaino selkeän ohjeistuksen ja tiimin autonomian välillä”, Sokkinen kuvailee.

Kysely osoittaa, että toimenpiteillä on ollut vaikutusta. Viherpalveluiden työntekijät arvioivat nyt tiedonsaannin esimieheltä ja oman roolin selkeyden selvästi kohentuneilla arvosanoilla.

“Teemme töitä iloisten asioiden parissa, ja se näkyy tuloksissa. Haluamme pitää työntekijöistämme hyvää huolta ja auttaa heitä onnistumaan ja saavuttaa yhdessä asiakkaidemme arvostuksen. Onneksi vielä riittää tekemistäkin!” Sokkinen sanoo.

Tarina on julkaistu 11.6.2020.

Katso myös