Siirry sisältöön

L&T:n verostrategia

Lassila & Tikanojan verostrategian tavoitteena on lisätä yhtiön omistaja-arvoa ja varmistaa, että yhtiö maksaa veronsa asianmukaisesti kussakin toimintamaassa.

Verostrategian pääkohdat

L&T:llä on toimintaa Suomessa ja Ruotsissa, ja konserni noudattaa veroraportoinnissaan toimintamaidensa verolakeja.

Konsernin yhtiöt ovat sitoutuneet toimimaan vastuullisesti ja täyttämään kaikki voimassa olevassa lainsäädännössä asetetut velvoitteet ja vaatimukset siinä maassa, jossa liiketoimintaa harjoitetaan. L&T:n kaikki yhtiöt maksavat veronsa ajallaan ilman viivytyksiä.

Konserni toimii veroasioissa lainsäädännön ja oikeuskäytännön puitteissa suunnitellessaan yhtiöiden verotettavaa tulosta. Veroasioiden hallinta on keskitetty konsernin talousorganisaatioon, joka vastaa konsernin veroasioiden hallinnasta ja seurannasta. Verotukseen liittyvät päätökset tehdään konsernin tasolla  Veroriskien hallinta on osa konsernin riskienhallintaprosessia.

L&T on sitoutunut raportoimaan ja julkistamaan verotietonsa voimassa olevan lainsäädännön ja yhtiön omien läpinäkyvyystavoitteiden mukaisesti. L&T raportoi verojalanjälkensä vuosittain konsernin talouskatsauksen yhteydessä.

Verostrategian ja siihen liittyvät muutokset hyväksyy konsernin talousjohtaja (CFO).