Siirry sisältöön
Asiantuntijat neuvottelevat pöydän ääressä
Asiantuntijat neuvottelevat pöydän ääressä

Reilu ja luotettava toiminta

Hyvä hallinto

L&T:n tavoitteena on varmistaa reilu ja luotettava toiminta. Pyrimme toimimaan niin, että yhtiön toiminnassa ei tapahdu vakavia vahinkoja tai rikkomuksia. Korostamme liiketoiminnassamme lakien ja määräysten noudattamisen tärkeyttä.

Toimimme vastuullisesti

Noudatamme hallinnossamme Suomen lakeja ja säännöksiä, yhtiöjärjestystä, Nasdaq Helsingin sääntöjä ja ohjeita sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Lisäksi toimintaamme ohjaavat hallituksen tai johtoryhmän hyväksymät politiikat ja toimintaperiaatteet sekä ympäristöluvat. Edellytämme vastuullista toimintatapaa niin omalta henkilöstöltämme kuin toimittajiltamme.

Keskeiset tavoitteet ja mittarit

thumbs-up-shield-icon

Henkilöstön sitouttaminen Tapa toimia -ohjeisiin

100 % omasta henkilöstöstämme on suorittanut Tapa Toimia -koulutuksen.

hand-shake-icon

Toimittajien sitouttaminen Tapa toimia -ohjeisiin

Sopimustoimittajamme ovat sitoutuneet L&T:n Tapa Toimia -ohjeisiin.

document-pen-icon

Sopimustoimittajamme suorittavat itsearvioinnin

Merkittävimmät sopimustoimittajamme ovat suorittaneet toimittajan itsearvioinnin oman toimintansa osalta.

Hyvän hallintotavan painopisteet

Työyhteisö ringissä pitää toisiaan kädestä
Työyhteisö ringissä pitää toisiaan kädestä

Eettiset toimintaperiaatteet henkilöstölle

Vastuulliset ja eettiset toimintatavat ovat toimintamme perusedellytys. Olemme kirjanneet vastuullisen liiketavan periaatteemme ja eettiset ohjeemme L&T:n Tapa toimia -ohjeistoon.

Asiantuntijat keskustelevat
Asiantuntijat keskustelevat

Toimitusketjun vastuullisuus

L&T edellyttää myös toimittajiltaan ja alihankkijoiltaan vastuullista toimintatapaa kaikessa toiminnassaan. Toimittajien tulee sitoutua L&T:n toimittajaohjeisiin ja kehittää toimintaansa niiden mukaisesti. 

Asiantuntija hymyilee
Asiantuntija hymyilee

Toimintaamme ohjaavat politiikat

L&T:n politiikat ja periaatteet käsittävät ympäristö-, eettiset- ja, sosiaaliset näkökulmat, joita konserni noudattaa niin omassa toiminnassaan kuin asiakkaille tuottamissaan palveluissa.

Aurinkoinen kaupunkimaisema
Aurinkoinen kaupunkimaisema

Verostrategia

Lassila & Tikanojan verostrategian tavoitteena on lisätä yhtiön omistaja-arvoa ja varmistaa, että yhtiö maksaa veronsa asianmukaisesti kussakin toimintamaassa.

Asiantuntija tutkii puhelinta
Asiantuntija tutkii puhelinta

Johdon palkitseminen

Palkitsemisen keskeisenä periaatteena L&T:llä on, että hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisen tulee edistää yhtiön tavoitteiden saavuttamista sekä tarjota tasoltaan ja rakenteeltaan oikeudenmukainen, sitouttava, kilpailukykyinen ja markkinakäytännön mukainen palkitsemisjärjestelmä.