Siirry sisältöön
Loisteputket vaarallinen jäte - 21x9 - Lajittelu

Lajitteluohje

Vaarallinen jäte

Nappaa talteen ohjeet yrityksen vaarallisten jätteiden kierrätykseen.

Yrityksen vaarallisten jätteiden keräys

Vaaralliset jätteet (entiseltä nimeltään ongelmajätteet) ovat jätteitä, joka voivat aiheuttaa erityistä vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätteen tuottajalla on velvollisuus olla selvillä tuottamansa jätteen laadusta, määrästä sekä jätteen terveys- ja ympäristövaikutuksista.

Vaaralliset jätteet pitää lajitella ja pitää erillään toisistaan ja muista jätteistä. Niiden haltija vastaa jätteistään, kunnes ne on toimitettu asianmukaiseen käsittelypaikkaan tai luovutettu vastaanottajalle, jolla on ympäristölupa, kuten L&T:lle. Vaarallisia jätteitä saa varastoida enintään yhden vuoden.

bin-2-icon

Yritystoiminnassa syntyviä vaarallisia jätetteitä ovat mm.

Vaarallinen jäte - 4x5
Vaarallinen jäte - 4x3

Varmista vaarallisten jätteiden turvallinen lajittelu ja kuljetukset

Oikein valitut ja merkityt keräysvälineet sekä henkilöstön osaaminen takaavat lajittelun turvallisen onnistumisen syntypaikalla ja helpottavat varastointia sekä kuljetusta.

Valtaosa vaarallisista jätteistä kuuluu kuljetuslainsäädännön kannalta vaarallisiin aineisiin, joiden kuljetuksissa on noudatettava erityismääräyksiä. L&T:llä on vaarallisten aineiden kuljetuksiin katsastettu monipuolinen kalusto ja kuljettajilla VAK/ADR -ajoluvat.

VJ auto - 4x3 - Vaarallinen jäte

Jatkojalostuksen kautta hyötykäyttöön

Mahdollisimman suuresta osasta vaarallisia jätteitä pyritään jalostamaan raaka-aineita kierrätykseen ja hyötykäyttöön, esimerkiksi teollisuuden tarpeisiin. 

Valtakunnallinen omien kierrätyslaitosten verkosto ympäri Suomen takaa vastuullisen jätteiden kierrätyksen. Valmistamme esimerkiksi pastamaisesta ja nestemäisestä maalijätteestä omassa kierrätyslaitoksessamme kierrätyspolttoainetta.

Lue lisää vaarallisten jätteiden kierrätyksestä