Siirry sisältöön
Monimuotoinen työyhteisö

Huomisella töissä

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalisen vastuun painopisteemme on omassa henkilöstössä. Tahdomme, että meille kaikki voivat tulla töihin sellaisina kuin ovat ja viihtyä meillä mahdollisimman pitkään.  Meille tärkeitä asioita ovat monimuotoisuus, henkilöstötyytyväisyyden vahvistaminen, henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen ja työturvallisuuden parantaminen. Edistämme sosiaalista vastuuta myös toimitusketjussamme. 

Keskeiset tavoitteet ja mittarit

helmet-goggles-icon

Työturvallisuus

Kokonaistapaturmataajuutemme (TRIF) on 19 vuoteen 2026 mennessä.

satisfied-customer-icon

Terveyden vaaliminen

Terveysprosenttimme on yli 57  % ja sairauspoissaoloprosenttimme alle 4,3 % vuoteen 2026 mennessä.

Smiley-1-super-happy-icon

Tyytyväinen henkilöstö

Tavoittelemme eNPS-lukemaa 50 vuoteen 2026 mennessä.

Tutustu sosiaalisen vastuun painopisteisiimme

Monimuotoinen työyhteisö
Monimuotoinen työyhteisö

Henkilöstön monimuotoisuus

Monimuotoisen ja yhdenvertaisen työyhteisön tietoinen rakentaminen luo pohjan kaikelle tekemisellemme. Kehitämme kulttuuriamme ja toimintatapaamme siten, että eritaustaisten työntekijöiden olisi entistä helpompaa tulla meille töihin, viihtyä osana työyhteisöämme ja olla työn kautta osa yhteiskuntaa.

Asentajia työturvallisuuden mukaisissa työvaatteissa
Asentajia työturvallisuuden mukaisissa työvaatteissa

Työturvallisuuden kehittäminen

Olemme sitoutuneet nolla tapaturmaa -ajatteluun ja uskomme, että kaikki tapaturmat ovat vältettävissä. Haluamme, että kaikki työntekijämme pääsevät terveenä kotiin.

Pyöräilijä rannalla
Pyöräilijä rannalla

Työhyvinvoinnin edistäminen

Suurena työllistäjänä ja palveluyrityksenä kannamme sosiaalista vastuuta pitämällä huolta henkilöstömme työhyvinvoinnista ja työkyvystä. Työkykyjohtamisessa painopisteemme on ennaltaehkäisevässä toiminnassa, kuten työkunnon ylläpitoon ja parantamiseen tähtäävässä tekemisessä sekä esihenkilöiden arkijohtamistaitojen vahvistamisessa.

Lue lisää sosiaalisen vastuun teemoista