Siirry sisältöön

Vastuullisuus­sitoumukset

L&T on sitoutunut tukemaan kansainvälisiä julistuksia ja sopimuksia.

Jäteauto sillalla

Keskeisimmät julistukset ja sopimukset

  • YK:n kestävän kehityksen tavoitteet vuodesta 2018
  • Global Compact -aloitteen periaatteet vuodesta 2018
  • ILO:n perussopimus työelämän perusoikeuksista
  • YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus.

Lisäksi olemme asettaneet Science Based Targets -aloitteen hyväksymät tieteelliset ilmastotavoitteet ja sitoutuneet vähentämään omasta toiminnastamme syntyviä päästöjä tavoitteen mukaisesti vuoteen 2030 mennessä. Olemme myös sitoutuneet raportoimaan toimintamme ilmastovaikutuksista Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) -suositusten mukaisesti osana vastuullisuusraportointiamme.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

L&T on sitoutunut tukemaan toiminnassaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals). Olemme tunnistaneet meille olennaisimmat SDG-tavoitteet vuonna 2022 päivitetyn vastuullisuusstrategiamme mukaisesti.

L&T:lle tärkeimpiä tavoitteita ovat puhdas energia, ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, eriavoisuuden vähentäminen, kestävät kaupungit, vastuullinen kuluttaminen, ilmasto sekä maanpäällinen elämä. 

Valitse tavoite

  • 7: Edullista ja puhdasta energiaa '
  •  
YK tavoite 7

Tavoite 7: edullista ja puhdasta energiaa

Lisäämme uusiutuvien polttoaineiden osuutta käyttämällä vähäpäästöistä kalustoa kalustoa sekä uusiutuvia polttoaineita. Käytämme Suomessa vain uusiutuvaa sähköä omissa kiinteistöissämme.

YK tavoite 8

Tavoite 8: ihmisarvoista

Edistämme turvallisia työskentelyolosuhteita sekä fyysisellä että henkisellä tasolla ja kiinnitämme erityistä huomiota haavoittuviin ryhmiin. Tavoitteemme on nolla tapaturmaa sekä laskea kokonaistapaturmataajuutemme (TRIF) alle 15:een vuoteen 2030 mennessä. L&T:llä on nollatoleranssi pakkotyöhön, ihmiskauppaan ja lapsityövoimaan. Tuemme ja kunnioitamme ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme.

YK tavoite 10

Tavoite 10: eriarvoisuuden vähentäminen

L&T:n tavoitteena on kehittää toimintakulttuuriaan entistä monimuotoisemmaksi ja tasa-arvoisemmaksi. Tavoitteena on työyhteisö, jossa jokainen voi olla oma itsensä. Kohtelemme toisiamme ja tavarantoimittajiamme oikeudenmukaisesti. Meillä sukupuoli ei ole palkkausta määrittävä tekijä. Vuonna 2022 L&T:n Suomen toiminnoissa tehtiin tasa-arvolain mukaisia palkkatutkimuksia. Palkkatutkimukset eivät paljastaneet perusteettomia palkkaeroja sukupuolten välillä. L&T on mukana FIBS Diversity Charter Finlandissa.

YK tavoite 11

Tavoite 11: kestävät kaupungit ja yhteisöt

L&T luo arvoa yhteiskunnalle ja yhteisöille. Kiertotalous toteutuu asiakkaille tuottamiemme liiketoimintaratkaisujen kautta. Haluamme hillitä ilmastonmuutosta ja olla kiertotalouden edelläkävijä. Korvaamme fossiilisia- ja luonnonmateriaaleja kierrätetyillä raaka-aineilla ja tavoitteenamme on saada kaikki ihmisen tuottama takaisin kiertoon. Asiakkaille tuottamamme palvelut vähentävät päästöjä ja edistävät materiaalien kierrätystä ja energiatehokkuutta.

YK tavoite 12

Tavoite 12: vastuullista kuluttamista

Tarjoamme ratkaisuja kiinteistöjen energiankäytön vähentämiseen ja jalostamme jätteet uusien pakkausten tai tuotteiden kierrätettäviksi materiaaleiksi. Palvelumme lisäävät teollisuuden sivuvirtojen ja pilaantuneiden maiden tuottavaa käyttöä.

YK tavoite 13

Tavoite 13: ilmastotekoja

L&T:n ilmastositoumukset kattavat koko arvoketjun (Scope 1, 2 & 3). L&T:n strategisena tavoitteena on puolittaa oman toimintansa hiilijalanjälki (Scope 1 ja 2) eli päästöintensiteetti ajettua kilometriä kohden vuoteen 2030 mennessä käyttäen vuotta 2018 lähtökohtana.

Osana L&T:n tieteeseen perustuvaa päästövähennystavoitetta olemme asettaneet toimitusketjulle erilliset ilmastotavoitteet. Tavoitteena on, että 70 prosenttia suurimmista tavarantoimittajista ja alihankkijoista ovat asettaneet tavoitteet päästöjensä vähentämiseksi vuoteen 2024 mennessä.

L&T asetti alihankinnalle erillisen päästövähennystavoitteen vuodelle 2022. Tavoitteena on vähentää alihankinnasta aiheutuvia kuljetus- ja konepäästöjä 30 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2020 lähtötasosta. L&T:n päästövähennystavoitteet perustuvat tieteeseen ja ovat saaneet Science Based Targets -aloitteen (SBTi) validoinnin. Päästötavoitteemme ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa tavoitteena rajoittaa ilmaston lämpeneminen alle 2 celciusasteeseen.

Tavoite 15

Tavoite 15: maanpäällinen elämä

Tavoitteenamme on edistää luonnon monimuotoisuutta yhdessä asiakkaidemme kanssa. Pyrimme toimiin, joilla on myönteinen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen erityisesti rakennetussa ympäristössä. Muutamme nurmikot ja käyttämättömät maat luonnonniityiksi ja metsiksi sekä poistamme haitallisia lajeja, kuten kurtturuusua ja persianjättiputkea.

Kunnostamme pilaantuneita maa-alueita ympäri Suomen. Suurin osa saastuneesta maaperästä otetaan talteen ja sitä käytetään maan rakentamiseen ja stabilointiin. L&T nousi keväällä 2022 yhdeksi kymmenestä suomalaisyrityksestä, jotka valittiin FIBS:n ja Sitran koordinoimaan pilottiohjelmaan testaamaan Science Based Targets Networkin tieteeseen perustuvia luontokohteita koskevaa ohjeistusta.