Siirry sisältöön

Sidosryhmä­yhteistyö

Tavoitteenamme on aktiivinen ja jatkuva vuoropuhelu sidosryhmiemme kanssa, jotta voimme vahvistaa suhteita ja ymmärtää paremmin L&T:hen kohdistuvia odotuksia, toiveita ja riskejä. Olemme tunnistaneet kuusi keskeisintä sidosryhmää, joilla on suurin vaikutus liiketoimintaamme ja joihin liiketoiminnallamme on suurin vaikutus.

Sidosryhmämme

  • Asiakkaat

  • Oma henkilöstö

  • Potentiaaliset työntekijät

  • Sijoittajat

  • Valtakunnalliset ja alueelliset päättäjät ja vaikuttavat, ml. järjestöt

  • Median edustajat

Toimintaamme kohdistuvat odotukset

Leaves-icon

Kestävä liiketoiminta

Alan johtavana yrityksenä L&T:n odotetaan kehittävän koko alaa yhteiskunnan kannalta oikeaan suuntaan ja toimivan oikein ja vastuullisesti ympäristöasioissa.

hands-icon

Hyvä työnantajuus

Suurena työllistäjänä ja palveluyrityksenä meidän edellytetään olevan vastuullinen työnantaja, joka pitää huolta henkilöstönsä hyvinvoinnista ja kohtelee henkilöstöään hyvin ja tasapuolisesti.

hand-shake-icon

Hyödyllinen kumppani

L&T:n odotetaan olevan asiakkaidensa hyödyllinen kumppani, joka kehittää uusia palveluita, tukee asiakkaita heidän tavoitteidensa saavuttamisessa sekä pitää kiinni lupauksistaan.