Siirry sisältöön

Johtamis­järjestelmä

Johtamisjärjestelmämme tukee yhdenmukaisia toimintatapoja. Johtamisjärjestelmä on työkalu, jonka avulla toimintaamme suunnitellaan, ohjataan ja kehitetään yhtenäisellä tavalla.

Asiantuntija tutustuvat
Asiantuntija tutustuvat

Johtamisjärjestelmä antaa työvälineet strategian toteuttamiseen

Johtamisjärjestelmän tavoitteena on parantaa johtamiskäytäntöjä, kirkastaa pelisääntöjä ja tehostaa strategian toteuttamista.

Johtamisjärjestelmä sisältää yhteisesti määritellyt toimintatavat ja antaa työvälineitä strategian ja tavoitteiden toteuttamiseen. Johtamisjärjestelmään sisältyvät L&T:n laatu- ja ympäristöasioiden sekä työterveys- ja työturvallisuusasioiden hallinta.

Keskustelutilanne mies- ja naisoletetun välillä
Keskustelutilanne mies- ja naisoletetun välillä

Riskienhallinta on olennainen osa johtamis­järjestelmää

Ympäristö-, terveys- ja työturvallisuusriskien hallinta on olennainen osa johtamisjärjestelmää.

Henkilöstön hyvinvointi, turvallinen työympäristö ja esimerkillisyys ympäristöasioissa ovat tekijöitä, jotka turvaavat yhtiön ja sen toiminnan kehittämisen. Ympäristö- ja turvallisuusriskejä arvioidaan säännöllisesti ja kattavasti eri organisaatiotasoilla.

Kiinteistotekniikan asiantuntija osoittaa taskulampulla
Kiinteistotekniikan asiantuntija osoittaa taskulampulla

Auditoinnit auttavat vaatimusten­mukaisuuden varmistamisessa

Vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi L&T:n eri toiminnoissa toteutetaan suunnitelmallisesti sisäisiä ja ulkoisia auditointeja. Ulkoisia auditointeja suorittavat asiakkaat, vakuutusyhtiöt, viranomaiset sekä sertifiointilaitos DNV. Lisäksi tehdään muita ympäristöön ja turvallisuuteen liittyviä tarkastuksia erillisen suunnitelman mukaan.

Kaikki auditoinneissa havaitut poikkeamat kirjataan poikkeamajärjestelmään. Jokaiselle poikkeamalle on määrätty korjauksen vastuuhenkilö, aikataulu sekä korjaustoimenpiteet. Auditointien tulokset raportoidaan vuosittain johdon katselmuksessa.

Sertifioidut palvelut

Yhtiötason sertifikaattien lisäksi osa palveluntuotantoa on sertifioitu. Sertifikaatit on myöntänyt DNV.

 • Jätehuolto

 • Kierrätyspalvelut (myös L&T Muoviportti)

 • Tietosuojapalvelut

 • Rengaskierrätyspalvelut

 • Bajamaja-palvelut

 • Prosessipuhdistukset

 • Vaarallisten jätteiden keräys- ja käsittelypalvelut

 • Viemärihuollon palvelut

 • Siivous- ja tukipalvelut

 • Elintarvikehygienia

 • Hälytyskeskus