Siirry sisältöön

Olennaisuus­analyysi

Vastuullisuuden olennaisuusarvio määrittää vastuullisuusohjelmamme ja vastuullisuustyömme painopistealueet sekä ohjaa työskentelyämme ja toimenpiteitämme. Olennaisuuden arviointi on jatkuvaa. L&T:n vastuullisuuden olennaisimmat aihealueet perustuvat liiketoimintamme keskeisiin vaikutuksiin sekä sidosryhmiemme odotuksiin.

Raitiovainu ajaa kaupunkimaisemassa
Raitiovainu ajaa kaupunkimaisemassa

Vuoden 2022 olennaisuus­analyysi vastuullisuustyön pohjana

Vuonna 2022 selvitimme keskeisten sidosryhmiemme, kuten henkilöstön, asiakkaiden sekä yhteisöjen odotuksia ja näkemyksiä vastuullisuustyöstämme. Olennaisuusarvioinnin lähtökohtana oli konsernin viimeisin laaja olennaisuusarviointi, joka toteutettiin vuonna 2018. Prosessin aikana tunnistimme toimintamme kannalta keskeiset vastuullisuusasiat, joihin varsinainen sidosryhmävuoropuhelu kohdennettiin. Taustalla vaikuttivat muun muassa megatrendit, useat vastuullisuuden viitekehykset, muutokset sääntelyssä sekä L&T:n strategia.

Järvi ja harju
Järvi ja harju

Pitkän aikavälin mittarit ja tavoitteet perustuvat missioomme

Olennaisuusanalyysin tuloksien perusteella olemme päivittäneet vastuullisuusohjelman pitkän aikavälin tavoitteet sekä mittarit huomioiden yrityksemme mission ”Teemme kiertotaloudesta totta”. Olennaisuusanalyysin tulokset sekä vastuullisuusohjelman uudet tavoitteet ja mittarit on erikseen käsitelty konsernin johtoryhmässä sekä hallituksen henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnassa.

Olennaisuusarvion perusteella tunnistetut vastuullisuusteemat

recycle-icon

Etenemme kohti täyttä kiertokulkua

Teemme töitä ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillitsemiseksi. Meidän tehtävämme on pitää materiaalit kierrossa mahdollisimman pitkään ja tuoda ratkaisuja rakennetun ympäristön kestävään käyttöön.

hands-icon

Olemme huomisella töissä

Tavoitteemme on tarjota töitä kaikille kansalaisuuteen, kulttuuriin tai koulutustaustaan katsomatta.  Kohtelemme toisiamme ja toimittajiamme reilusti. 

group-work-icon

Noudatamme hyvää hallintotapaa

Toimimme oikein ja läpinäkyvästi koko arvoketjussamme. Tavoitteenamme on varmistaa, ettei yhtiön toiminnassa tapahdu vakavia vahinkoja tai rikkomuksia ja että toimintamme on lakien ja määräysten mukaista.