Siirry sisältöön
Kappaletavara-auto sillalla
Kappaletavara-auto sillalla

Kohti täyttä kiertokulkua

Ympäristö­vastuu

Tavoitteenamme on ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillintä sekä kiertotalouden toiminnnanjohtajuus. Ympäristövastuun toteutuminen ja kestävän kehityksen edistäminen ovat liiketoimintamme lähtökohta. Liiketoimintamme perustuu ympäristövaikutusten vähentämiseen sekä materiaalitehokkuuden kasvattamiseen. Teemme aktiivisesti töitä kiertotalouden toimintaedellytysten parantamiseksi, ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

Keskeiset ympäristövastuun tavoitteet ja mittarit

carbon-footprint-icon

Nettonolla 2045

Vähennämme oman toiminnan ja koko toimitusketjun päästöjä (Scope 1,2 ja 3) 90 % vuoden 2020 tasosta vuoteen 2045 mennessä.

recycle-icon

Kierrätysaste 70 %

Nostamme asiakkaidemme kierrätysasteen 70 %:iin vuoteen 2030 mennessä.

bee-icon

Luontokadon hillintä

Hillitsemme luontokatoa rakennetussa ympäristössä ja kehitämme palveluita monimuotoisuuden vaalimiseksi.

Tutustu ympäristövastuun painopisteisiimme

Muoviflake
Muoviflake

Kiertotalous

Kiertotalouden merkitys on keskeistä niin ilmaston kuin luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta. L&T edistää kiertotalouteen siirtymistä omassa sekä asiakkaidensa toiminnassa. Tavoitteenamme on lisätä kierrätysraaka-aineiden käyttöä neitseellisten raaka-aineiden sijaan.

Aurinkoinen ajotie
Aurinkoinen ajotie - 2352x1568 - Vastuullisuus

Ilmasto

Hillitsemme ilmastonmuutosta ja näytämme esimerkkiä myös kumppaneillemme. Asiakkaille tuottamamme palvelut vähentävät päästöjä sekä edistävät materiaalin kierrätystä ja energiatehokkuutta.

Aurinkoinen puisto
Aurinkoinen puisto 2 - 2352x1568 - Vastuullisuus

Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuus on vähentynyt merkittävästi viimeisten vuosikymmenien aikana. Luontokadon vaikutukset näkyvät jo nyt muun muassa pölyttäjien vähenemisenä, kasvavina tulvamäärinä sekä maaperän köyhtymisenä. Tavoitteenamme on luonnon monimuotoisuuden vaaliminen erityisesti rakennetussa ympäristössä.