Siirry sisältöön

Luonnon moni­muotoisuuden vaaliminen

Luonnon monimuotoisuus on vähentynyt merkittävästi viimeisten vuosikymmenien aikana. Luontokadon vaikutukset näkyvät jo nyt muun muassa pölyttäjien vähenemisenä, kasvavina tulvamäärinä sekä maaperän köyhtymisenä.  Tavoitteenamme on vaikuttaa myönteisesti luonnon monimuotoisuuteen etenkin rakennetussa ympäristössä.

Näin hillitsemme luontokatoa vuosittain

87 000

m2 niitytettyjä maa-alueita vuonna 2023

42 000

m2 poistettuja haitallisia vieraslajeja kotoperäisen luonnon tieltä

512 000

käsiteltyjä teollisuuden sivuvirtoja ja maamassoja. 

Aurinkoinen puisto - 2352x1568 - Vastuullisuus

Tavoitteemme on hillitä luontokatoa erityisesti rakennetussa ympäristössä. 

Muovikranulaatti
Muovikranulaatti - 2352x1568 - Vastuullisuus

Kiertotaloudella on keskeinen rooli luontokadon hillinnässä

Kiertotalouden ratkaisuilla voidaan tehokkaasti torjua luontokatoa. Kiertotalouden merkitys luontokadon hillinnässä perustuu siihen, että materiaalit kiertäisivät  tehokkaasti, jolloin koskematonta luontoa ja sen resursseja tarvitsisi käyttää mahdollisimman vähän. 

Vihreä metsä - 2352x1568 - Vastuullisuus

Vesien puhdistaminen palauttaa veden takaisin kiertoon

Vesien puhdistamisella ja takaisin kiertoon palauttamisella on olennainen rooli luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. Pyrimme jatkuvasti löytämään uusia ratkaisuja, joilla vedenkäyttöä voidaan vähentää. L&T:n keskeiset oman toiminnan luontovaikutukset liittyvät veteen ja maankäyttöön etenkin L&T:n käsittely- ja varastointialueilla sekä jätteenkäsittelylaitoksilla.

Ulkoilu metsässä 2 - 2352x1568 - Vastuullisuus

Luonnon monimuotoisuuden edistäminen osaksi vastuullisuusohjelmaa 2022

Vuonna 2022 lisäsimme luonnon monimuotoisuuden osaksi vastuullisuusohjelmaamme. Olemme tunnistaneet toiminnassamme kolme näkökulmaa, joiden kautta edistämme luonnon monimuotoisuuden toteutumista:

Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen

snow-showel-icon

Ennallistaminen

Ennallistamme pilaantuneita maa-alueita ja mahdollistamme maa-aineksen uudelleenkäytön rakentamisessa. 

circle-water-icon

Vesien puhdistaminen

Puhdistamme jätevesiä ja käsittelemme teollisuuden prosessivesiä, jotta ne voidaan ohjata turvallisesti takaisin kiertoon. 

plant-icon

Viherrakentaminen

Lisäämme luonnon monimuotoisuutta kaupunkiympäristössä säilyttääksemme elonkirjon ja mahdollistaaksemme viihtyisän elinympäristön. 

Kestävien raaka-aineiden käyttö

recycle-icon

Kiertotalous

Tavoitteenamme on edistää kiertokuluttamista yhteiskunnassa. Pidämme materiaalit kierrossa ja mahdollistamme sen, että uusioraaka-aineet ovat aina ensisijainen valinta neitseellisten sijaan.

building-trees-icon

Kiinteistöjen elinkaaren pidentäminen

Huolehdimme rakennetun ympäristön kunnosta, jotta kerran rakennettua ei tarvitse purkaa.

Ilmastonmuutoksen hillintä

carbon-footprint-icon

Omien päästöjen vähentäminen

Panostamme päästöttömään ja vähäpäästöiseen kalustoon, taloudelliseen ajotapaan ja reittioptimointiin. Kiinteistöissämme käytetty sähkö on päästötöntä.

Truck-recycle-icon

Toimitusketjun päästöjen vähentäminen

Kehitämme toimitusketjun ilmastotyötä muun muassa asettamalla uusia päästötavoitteita kuljetusalihankintaan, parantamalla päästöraportointia ja tuomalla raportoinnin piiriin toimittajakohtaista päästötietoa.

light-bulb-leaf-icon

Energiatehokkuus­ratkaisut asiakkaille

Palvelumme auttavat parantamaan asiakkaidemme kiinteistöjen energiatehokkuutta. Palveluidemme tuottamat energiasäästöt ovat parhaimmillaan jopa 35 %. 

Kaupunkimaisema 3 - 2352x1568 - Vastuullisuus

Vaikuttava luontotyö tarvitsee tutkimustyötä tuekseen

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen vaatii tutkimustyötä ja käytännön työkaluja aidosti vaikuttavan ja vertailukelpoisen luontotyön tueksi. Me L&T:llä osallistumme aktiivisesti erilaisiin hankkeisiin ja pyrimme löytämään keinoja oman luonnon monimuotoisuustyömme kehittämiseksi. Olemme muun muassa mukana:

  • Co Carbon -hankkeessa, jossa tutkitaan kaupunkivihreän roolia hiilinieluna sekä sitä, miten viheralueiden kunnossapito ja hoito auttavat sitomaan hiiltä.
  • FIBSin ja Sitran pilottiohjelmassa testaamassa tiedeperusteisten luontotavoitteiden ohjeistoa.
Pilaantuneen maan kunnostaminen - 2352x1568 - Vastuullisuus

Joutomaan kunnostus on ympäristöteko

Joutomaan kunnostus on ympäristöteko koko yhteiskunnalle. Turhanpanttina lojuva hyödytön ja maaperältään pilaantunut alue on haitaksi sekä ihmiselle että ympäristölle. On vastuullisempi ja kestävämpi valinta kunnostaa pilaantunut maa-alue, kuin ottaa rakennuskäyttöön uutta koskematonta maata. 

Lue asiantuntijoidemme näkemyksiä luonnon monimuotoisuudesta

Miten varmistetaan luonnon monimuotoisuus?
Artikkeli

Luonnon monimuotoisuus

Miten varmistetaan luonnon monimuotoisuus?

Luonnon monimuotoisuuden hupenemista pidetään ilmastonmuutostakin isompana uhkana. Kysyimme asiantuntijoilta, miksi luontokato ei löydä tietään yritysten vastuullisuuden painopisteisiin, vaikka lajeja katoaa ympäriltämme nopeammin kuin koskaan.

Kaupunkimaisema
Kaupunkimaisema

Lue luonnon monimuotoisuuden eteen tekemästämme työstä

Vuonna 2023 teimme monia konkreettisia toimia luonnon hyväksi. Voit lukea niistä lisää vuosikertomuksestamme.