Siirry sisältöön

Referenssi

Nesteen jalostamon määräaikaishuollossa järeä kalusto puhdistettiin turvallisesti

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Nesteen jalostamon määräaikaishuollossa järeä kalusto puhdistettiin turvallisesti</span>

Nesteen jalostamon suurseisokki on poikkeuksellisen suuri projekti, jossa tiukkojen aikataulujen takia lukemattomien osasten on toimittava yhteen saumattomasti. L&T oli mukana seisokin huoltotöissä ja onnistui erinomaisesti niin töiden kuin niiden turvallisen tekemisen osalta.

Nesteen Porvoon jalostamon suurseisokki toteutettiin keväällä 2021. Alun perin jalostamon määräaikaishuolto suunniteltiin toteutettavaksi jo keväällä 2020, mutta koronapandemiasta johtuen seisokin toteuttaminen suunnitellussa laajuudessa ei silloin ollut mahdollista.

Tärkeintä tällaisessa projektissa on se, että resurssit päästään lukitsemaan ajoissa ja voidaan varata henkilöstö ja kalustoresurssit. Ajankohta Nesteen seisokille oli hyvä, sillä muita isoja teollisuuden vuosihuoltoja ei ollut L&T:llä yhtä aikaa päällä.

Nesteen suurseisokin kokoisen hankkeen läpiviennissä hyvä suunnittelu onkin ratkaisevassa osassa. Myös työturvallisuusvaatimukset jalostamoympäristössä ovat korkeat kemikaalien, isojen laitteistojen ja raskaiden koneiden takia. Yleensä suunnittelu alkaa noin vuotta ennen varsinaisia töitä.

Järeää kalustoa prosessilaitteiden pesussa

Nesteellä laitos ja prosessit ovat isoja, ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. Jos jotain prosessin osia sammuttaa, koko homma pysähtyy. Siksi huolto pitää ajoittaa oikein ja pysyä aikataulussa.

L&T:n vastuulla seisokissa oli prosessipuhdistuspalvelut. Sitä varten L&T:llä on alueella muun muassa pesuhalli ja kaksi erillistä pesupaikkaa, jotka on varusteltu sopivilla pesulaitteilla juuri jalostamotarpeita ajatellen.

Nesteellä on lämmönvaihtimia ja muita laitteita, jotka vaikuttavat prosessin toimintavarmuuteen. Käytössä ne likaantuvat ja tukkeutuvat, eikä niitä voi huoltaa prosessin ollessa käynnissä. Puhdistettavia laitteita oli satoja, ja ne painoivat muutamista kiloista kymmeniin tonneihin.

Lisäksi L&T teki suurtehoimurointeja kuiville ja märille materiaaleille sekä korkeapainepesuja kiinteille laitteille, joita ei voinut tuoda pesupaikoille. Korkeapainepesujen yhteydessä syntyy muun muassa öljyisiä ja prosessin tuotejäämien saastuttamia vesiä. Kaikki kerätään talteen ja viedään asianmukaiseen jatkokäsittelyyn.

Bajamajat täydentävät palvelukokonaisuuden

L&T vastasi myös seisokin hygieniaturvallisuudesta laajan Bajamaja-tuoteperheensä avulla. L&T toimitti jalostamoalueelle seisokkitöihin osallistuvien tuhansien ihmisten tarvitsemat WC:eet.

Alueella oli satakunta perinteistä Bajamajaa sekä kymmenkunta WC-konttia. Lisäksi L&T toimitti alueelle moduuleista rakennetut käsienpesupaikat sekä käsidesiannostelijat keskeisille paikoille, missä ihmiset liikkuvat, kuten vessa- ja ruokailualueille.

Koronan takia hygienia oli erityishuomion kohteena. WC:ille ja Bajamajoille tehtiin höyrypesut pari kolme kertaa viikossa – ja kun väkeä oli paikalla erityisen paljon, jopa päivittäin.

Lisäksi käytössä oli Pure Zone -kalvot, joita L&T tarjoaa Suomessa ainoana WC-bisneksessä. Kalvot ovat teippiä, joka tuhoaa bakteerit ja estää infektioiden leviämisen pinnoilla.

Kalvoa käytetään paljon muun muassa julkisessa liikenteessä ja maksupäätteissä. L&T:llä sillä suojataan pinnat, joihin ihmisten oletetaan koskevan, kuten kahvat, hanat ja lavuaarien reunat. Näin sillä estetään tautien leviämistä. Kalvon antimikrobinen ominaisuus kestää viisi vuotta.

L&T:llä oli alueella myös siivouspäivystys, joka hoiti pikaiset siivoustarpeet. Hygieniaan ja saniteettitiloihin liittyvä kokonaisuus on vuosihuollossa merkittävässä osassa.

Periaate on sama kuin vaikka isoissa kesätapahtumissa. Jos vessat ovat epäsiistit, bakteerit ja taudit leviävät. Kun työntekijöitä on useista eri maista, on hygieniaan liittyvät riskit minimoitava tällaisilla ratkaisuilla.

L&T pystyy toimittamaan Bajamajoja nopeallakin aikataululla, sillä niitä on varastossa useita tuhansia.

Aikataulussa pysyminen keskeistä onnistumisessa

Laaja suurseisokki vaati paljon resursseja, joita L&T:n kokoiselta toimijalta löytyy. Varsinaisten seisokkitöiden lisäksi valmistelevia töitä tehtiin ennakkoon parin viikon ajan.

Parhaimmillaan L&T:llä oli jalostamon alueella noin 90 ammattilaista sekä toistakymmentä suurtehoimuri- ja yhdistelmäautoa sekä korkeapainepesulaitetta. Lisäksi alueella käytettiin kuvausautokalustoa viemäreiden ja muiden putkistojen kuvauksiin.

Aikataulu oli tiukka, ja tietyille töille varattiin esimerkiksi parin päivän aikaikkuna, jonka aikana ne oli tehtävä. Muuttujia oli paljon, koska laitteiden kuntoa ei pääse tarkistamaan ennen kuin ne huollon aikana avataan.

Aikataulussa pysyminen on kriittistä ja siksi työ vaatii kokemusta, jota L&T:n tehdaskohteiden palvelupäälliköiltä löytyy. Pitää osata arvioida, millaisia aineita ja millaisia kerroksia laitteiden sisältä löytyy, jotta tiedetään pesun vaatimukset.

Työturvallisuudesta ei tingitä piiruakaan

Työturvallisuus jalostamoalueella on elintärkeää. Tällä kertaa sitä lisäsi myös koronan tuomat vaatimukset, joihin suhtauduttiin tiukasti niin Nesteellä kuin L&T:n omassa porukassa.

Maskien käyttöä seurattiin tarkasti, ja alueella saivat liikkua vain henkilöt, joilla oli enintään viikon vanha negatiivinen koronatesti – testeissä piti siis käydä säännöllisesti. Kaikki alueen alihankkijat majoittuivat erillisissä majoituksissa ja L&T:nkin tiimit liikkuivat omissa ryhmissään, jotka pidettiin erillään toisistaan.

Myös karanteenikontit oli hankittu valmiiksi, mikäli tartuntoja olisi ilmennyt. Kontteja ei kuitenkaan tarvittu.

Työturvallisuuden osalta L&T onnistui hyvin. Koneille, laitteille eikä varsinkaan ihmisille tapahtunut vahinkoja, vaikka pesuissa liikutellaan painavia laitteita ja käytetään erittäin suuria paineita.

L&T sai työ- ja koronaturvallisuuden osalta puhtaat paperit. Kiitos kuuluu niin työnjohdolle, henkilöstölle kuin turvallisuudesta vastanneille HSE-valvojille. Henkilöstö oli erityisen sitoutunutta ja he olivat omaksuneet, miten asiat tehdään turvallisesti.

Suurseisokki onnistui erinomaisesti

Lähes samaan aikaan seisokin kanssa osui Nesteen säännöllisesti kumppaneilleen tekemä laaja T10-turvallisuusauditointi.

Auditoinnissa käydään läpi koulutusta, perehdytystä, dokumentointia ja turvallisuusjärjestelmiä sekä tapaturmien ennakointia ja läheltä piti -tilanteiden raportointia. Auditoinnissa kiinnitetään huomiota myös siihen, miten turvallisuutta edistetään teknisillä ratkaisuilla.

Inspectan tekemästä auditoinnista napsahti hyvät tulokset eikä yhtään poikkeamaa tai erityishuomioita tullut. L&T sai kehujen lisäksi myös hyviä kehitysehdotuksia, joilla voidaan entisestään parantaa työturvallisuutta L&T:llä.

Vuosihuolto meni kaiken kaikkiaan läpi erinomaisesti. Ennen kaikkea asiakas eli Neste oli tyytyväinen. Työt pystyttiin suorittamaan jopa ennalta suunniteltua aikataulua nopeammin, jolloin L&T pystyi tekemään myös paljon ennalta suunnittelemattomia töitä seisokin aikana.

Yli 90 L&T:n ammattilaista työskenteli parhaimmillaan jalostamon alueella seisokin aikana.

Yli 100 Bajamajaa, WC-konttia ja käsienpesupistettä varmisti seisokin hygieniaturvallisuutta.

Yli 10 vuotta yhteistyötä Nesteen kanssa prosessipuhdistustöissä.

Vuosihuolto meni kaiken kaikkiaan läpi erinomaisesti. Ennen kaikkea asiakas eli Neste oli tyytyväinen. Työt pystyttiin suorittamaan jopa ennalta suunniteltua aikataulua nopeammin, jolloin L&T pystyi tekemään myös paljon ennalta suunnittelemattomia töitä seisokin aikana.

 

Kiinnostuitko? Ota meihin yhteyttä »

Kuvalähde: Neste Oyj

Uutiskirje_moduuli_kuva_4x5

Pysy ajantasalla

Tilaa uutiskirje

Uutiskirjeemme tilaajana saat aina ensimmäisten joukossa ajankohtaisen tiedon ja mielenkiintoiset kirjoitukset suoraan sähköpostiisi sinua kiinnostavista aihealueista.