Siirry sisältöön

Yhtiökokous

Yhtiökokous on L&T:n ylin päättävä elin

Yhtiökokous päättää sille osakeyhtiölain mukaan kuuluvista tehtävistä, kuten

  • tilinpäätöksen vahvistamisesta ja osingonjaosta,
  • vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä
  • hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta ja heille maksettavista palkkioista.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana huhtikuun loppuun mennessä. Lisäksi yhtiöllä voi tarvittaessa olla ylimääräisiä yhtiökokouksia.

Lassila & Tikanoja Oyj:n kullakin osakkeella on yksi ääni.

Yhtiökokoukset kutsuu koolle hallitus

  • Kokouskutsu ja muut yhtiökokouksen asiakirjat mukaan lukien hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle toimitetaan viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta osakkeenomistajien saataville yhtiön verkkosivuille. Kokouskutsu julkistetaan myös pörssitiedotteena.
  • Hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, päävastuullinen tilintarkastaja ja hallituksen jäseneksi ehdolla olevat henkilöt ovat läsnä yhtiökokouksessa, ellei poissaoloon ole pätevää syytä.
  • Yhtiökokouksen päätökset julkistetaan viipymättä yhtiökokouksen jälkeen pörssitiedotteella.
  • Yhtiökokouksen pöytäkirja liitteineen on saatavilla yhtiön verkkosivuilla viimeistään kahden (2) viikon kuluttua yhtiökokouksesta.