Siirry sisältöön

Tilintarkastus

Tilintarkastus

L&T:llä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan valitsee varsinainen yhtiökokous.

Tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi tilintarkastajan toimintaa ja palveluja vuosittain. Tilintarkastajan toimikausi on sitä valittaessa kulumassa oleva tilikausi, ja tilintarkastajan toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. 

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy (PWC) päävastuullisena tilintarkastajanaan Samuli Perälä, KHT.

Vuonna 2022 PWC:n palkkiot konsernin lakisääteisestä tilintarkastuksesta olivat 364 000 (2021: 264 000) euroa. Tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista tilintarkastusyhteisölle ja sen kanssa samaan ketjuun kuuluville yhtiöille maksettiin 167 000 (2021: 23 000) euroa. Tällaiset muut palvelut ovat liittyneet lähinnä kirjanpidon, verotuksen ja taloudellisen raportoinnin konsultoimiseen.