Siirry sisältöön

Ylimääräinen yhtiökokous 2013

Ylimääräinen yhtiökokous

Lassila & Tikanoja Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 18.11.2013.

Yhtiökokouksen päätökset

Lassila & Tikanoja Oyj:n 18.11.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti lisäosingon sekä ylimääräisen pääomanpalautuksen maksamisesta. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella osakkeenomistajille jaetaan varoja lisäosinkona 0,35 euroa osakkeelta sekä ylimääräisenä pääomanpalautuksena 0,15 euroa osakkeelta jo maksetun, 12.3.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen vahvistaman 0,60 euron osakekohtaisen pääomanpalautuksen lisäksi. Näin ollen lisäosingon ja ylimääräisen pääomanpalautuksen yhteismäärä on 0,50 euroa osakkeelta.

Lisäosinko maksetaan kertyneistä voittovaroista ja ylimääräinen pääomanpalautus sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Lisäosinko ja ylimääräinen pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka maksun täsmäytyspäivänä 21.11.2013 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Lisäosinko että ylimääräinen pääomanpalautus maksetaan 28.11.2013.

Hallituksen selostus osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista

Hallitus toteaa 18.11.2013 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaisena selostuksenaan, että 23.10.2013 julkistetun osavuosikatsauksen laatimisen jälkeisiä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavia tapahtumia ei ole ollut.